Rodokmeny od mojedejiny.cz

Bavorsko-český den pro firmy ukázal sílu společného regionu

Rekordní účast zaznamenal Bavorsko-český den pro firmy, který se konal v říjnu v německém Deggendorfu s cílem propojit sousedy z obou stran hranice. Manažerka kontaktních sítí Bavorsko-Čechy Evropského regionu Dunaj-Vltava Jaroslava Pongratz pochází ze západních Čech a nyní žije v Bavorsku. Bavorsko-české dny pro firmy pořádá od roku 2017. Věhlas akce se postupně rozšířil natolik, že na ni letos přijeli hosté nejen z příhraničí.
Alena Binterová
10. Prosinec 2022 - 17:21

V čem podle vás spočívá úspěch této akce?

Bavorsko-český den pro firmy s integrovanou Bavorsko-českou burzou firem je mezinárodní veletrh, který se zaměřuje na podniky z Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje a na kraj Dolní Bavorsko. Pro vystavovatele i hosty je zcela zdarma. Chceme tím umožnit zástupcům firem navázat nové přeshraniční kontakty, a to i v případě, že neovládají jazyk sousední země, neboť akce je kompletně tlumočena. Týká se to jak odborných přednášek v úvodu, tak jednotlivých rozhovorů během veletrhu, při nichž lze bezplatně využít tlumočníka. Úspěch spočívá zejména v tom, že lidé mohou efektivně v krátkém čase během jediného dne navázat spoustu nových kontaktů z různých oblastí – a navíc zcela zdarma.

Jaký ohlas měl pátý ročník?

Letos přijelo rekordních 650 účastníků a na veletrhu bylo přes 180 vystavovatelů.
Z reakcí, které jsem zaznamenala, vím, že vznikla celá řada nových kooperací, zájemci poznali mnoho potenciálních partnerů a mnozí již zahájili konkrétní spolupráci. Cenné obchodní česko-bavorské vazby přinesly už minulé ročníky a jsem ráda, že mnohé trvají už delší dobu.

Jak zaměřené firmy oslovuje vaše akce nejvíc?

Využít ji mohou firmy ze všech branží a všech velikostí. Velký zájem je zejména u výrobních společností, obecně z oblasti strojírenství, elektrotechniky, IT, automobilového průmyslu, ale i mnoha dalších. Je to dáno i tím, že na obou stranách hranice je podobná odvětvová struktura, a právě v těchto oblastech je velký potenciál pro navázání nové spolupráce.

Letošní ročník se konal po dlouhé pauze zapříčiněné pandemií covidu, která znemožnila osobní setkávání. Projevilo se to i na atmosféře v hale Výstaviště v Deggendorfu? Zaznamenala jste, že lidem přímé kontakty chyběly a možná si jich nyní o to víc váží?

Ano, předchozí Den pro firmy, který se měl konat 19. března 2020, jsem bohužel musela týden před konáním odvolat kvůli koronaviru. Již během pandemie mě oslovovala řada firem s tím, že se na další osobní setkání velice těší. V době pandemie jsem sice akce pořádala, nicméně pouze online, a při nich je samozřejmě networking složitější, zejména pokud se jedná o přeshraniční navazování kontaktů. Nyní bylo více než zřejmé, jak je osobní kontakt důležitý a kolik nových vazeb je možné vytvořit během velice krátké doby. Vnímala jsem také, jak si přítomní mnohem více cení příležitostí, které jim tímto dáváme.

Z čeho jste osobně měla největší radost?

Hlavně z toho, že se letos tento veletrh mohl opět konat – a že vyvolal tak velký zájem vystavovatelů i hostů. Celou akci chystám sama, což vzhledem k její náročnosti trvá několik měsíců, a při stoupajících číslech nakažených v letních měsících jsem opět měla obavy, zda bude vůbec možné vše uspořádat podle plánu. Velice si cením každé účasti: bylo skvělé, že firmy zastupovaly různé obory, a veletrh tak komplexně reprezentoval úspěšný česko-bavorský hospodářský region. Jsem též velice potěšena, že naše pozvání přijalo mnoho významných politiků. A samozřejmě mám obrovskou radost z pozitivního feedbacku, mnoha konkrétních kooperací a navázaných obchodních vztahů, které z akce vyplynuly, popř. ještě vyplynou.

Jaké jsou vaše další plány v podpoře spolupráce v příhraničí?

Obecně se zabývám mnoha projekty v oblasti česko-bavorské ekonomiky a technologického transferu. Na příští rok je již naplánováno několik přeshraničních akcí, které vedou k posílení příhraničí, jako např. soutěž pro startupy z Evropského regionu Dunaj-Vltava. Další Bavorsko-český den pro firmy je naplánován na rok 2024.

Pocházíte z Nýrska, vystudovala jste v Plzni a nyní pracujete ve Freyungu, takže znáte dobře i mentalitu bavorsko-české oblasti a máte zde spoustu kontaktů po obou stranách hranice. Můžete zmínit, co nás spojuje a – i vzhledem k náročnosti současné doby – je v zájmu obou stran, aby to rozvíjely společně?

Dle mého názoru je česká a bavorská mentalita velice podobná, zejména co se příhraničí týče. V dnešní době jsou Česko a Bavorsko rozhodně rovnocennými partnery, ať se již jedná o business, či volnočasové aktivity, jako je kultura či cestovní ruch. Během minulých dvou let bylo velice smutné, když musely být hranice uzavřené a mezi státy vznikla opět pomyslná bariéra. Nicméně věřím, že všechny úspěšné obchodní vztahy a přátelství zůstaly i v této těžké době zachovány a že se spolupráce, nejenom v obchodní sféře, bude nadále prohlubovat a pozitivně vyvíjet. Pro budoucnost je důležité, aby byl náš česko-bavorský region považován za společný a aby firmy nebyly závislé na asijských trzích, nýbrž aby měly obchodní partnery ve své blízkosti. Z toho budou dlouhodobě profitovat nejenom ony samy, ale celý region.

Než se bude konat další Bavorsko-český den, je možné se na vás průběžně obracet s náměty na další spolupráci či s prosbami o radu, případně při hledání partnera pro nějaký podnikatelský záměr?

Určitě. Pokud firmy hledají obchodní partnery v sousedním Bavorsku, mohou se na mne obrátit a ráda jim pomohu s navazováním přeshraničních obchodních vztahů. Moje poradenská činnost je pro podniky a další instituce v oblasti ekonomiky a transferu technologií bezplatná, neboť je financována bavorským ministerstvem financí a krajem Dolní Bavorsko. Cílem je podpořit společnosti v příhraničí, aby navázaly přeshraniční kooperace, i když nedisponují jazykovými znalostmi druhé země.

 

 

Zimní číslo časopisu Barbar v prodeji na alza.cz!

Předplatné můžete zakoupit na send.cz