Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Jan Šplíchal: Nekonečná síla imaginace

Jan Šplíchal. To je jedna z velkých osobností české fotografie, která v poslední době stála trochu stranou zájmu. V reprezentativním průřezu připomíná výstava v jindřichohradeckém Muzeu fotografie tohoto mistra fotomontáže v klasickém smyslu. Tvůrce, který důsledně odmítal prvoplánovou sdílnost fotografického obrazu ve prospěch nespoutané fantazie.
Věra Matějů
26. Červen 2019 - 16:23

I když pracoval zpočátku s více a později převážně se dvěma realistickými snímky, výsledek s neobyčejnou schopností kombinace vždy podřizoval vnitřnímu hlasu imaginace, niternému pojetí člověka, transcendentnu ve své duši a mysli a nekonečnému odrazu těchto skutečností ve světě, který nás obklopuje. Výsledné krajiny, detaily přírody, podobu měst, jejich zákoutí a staveb v nich, dokonce i originální portréty umělců je třeba číst srdcem. Srdcem člověka, jenž se sklání před krásou, dokonalostí, majestátem a nekonečnými možnostmi jsoucna.

Šplíchalův svět nemá omezení prostorem a časem, nerozlišuje mezi konečnem a nekonečnem, lidským a božím, pozemským a vesmírným. Použitím řady technik fotomontáže (sendvič, pozitivní víceexpozice, zmnožování, zrcadlení, rotační posuv atd.) či speciálních fotografických technik (Sabatierův efekt apod.) interpretuje smysl lidského bytí. Jeho fotografické obrazy nelze spojit s určitým časovým úsekem, a právě proto jsou stále aktuální, a to i ty, jež vznikly před více než půlstoletím. Neokouzlují krásou starých zašlých časů, neoplývají politickými či sociálními postoji, špatně se přiřazují i k nějakým -ismům a vývojovým trendům, a přece provokují a provokovaly jasným filozofickým výkladem světa překračujícího meze lidského snažení.

Dokonce ani v digitální době, kdy manipulace se snímky je technicky daleko snadnější, o čemž se na sklonku života sám přesvědčil, neztrácejí jeho obrazy a cykly díky silnému myšlenkovému a emocionálnímu náboji naléhavost své výpovědi. Překvapují nejen nečekanými konfrontacemi a nacházenými souvislostmi, ale i kompoziční čistotou a estetickou vyvážeností. Uchvacují protipólem vážnosti a hry, neustálým hledáním a rozvíjením inspirace, jež se donedávna zdála být nekonečná. Přesvědčte se sami v Jindřichově Hradci.

 

... ČLÁNEK ČTĚTE V ČERVNOVÉM ČÍSLE ČASOPISU BARBAR!

Na stáncích v prodeji za 49 Kč!

Elektronická verze ke stažení za 35 Kč na Alza.cz!

Předplatné je možné pořídit ZDE - 10 čísel (včetně letního a zimního speciálu) za 390 Kč!