Rodokmeny od mojedejiny.cz

Muzeum Ohrada slaví jubileum a prvenství

Národní zemědělské muzeum Ohrada u Hluboké nad Vltavou oslavuje letos 180 let od svého otevření.
15. Srpen 2022 - 23:57

K výročí vznikla Jubilejní výstava, která návštěvníkům představuje historii i současnost objektu, který stojí nedaleko zoo. Obsah výstavy shrnuje slogan: 180 let – 180 sbírkových předmětů – 180 příběhů. Od 22. do 28. srpna se koná Týden oslav výročí muzea, který naplní koncerty, soutěže, výstavy i semináře. Během léta bude na Ohradě živo i při tradičních akcích, jako jsou oblíbené Národní myslivecké slavnosti, Dětský myslivecký den, Vorařský den a další.

Program oslav je bohatý, protože je za čím se ohlédnout: Ohrada je totiž nejstarším muzeem lesnictví a myslivosti na světě. Poprvé bylo veřejnosti otevřeno 15. září 1842 jako „Forst und Jagd Museum“. „Traduje se, že tím pravým podnětem ke vzniku našeho muzea bylo mimořádné preparátorské nadání a zručnost lesníka Václava Špatného, který se pak stal prvním správcem muzea. Káně ulovené v bažantnici Borek vypreparoval tak, že si jeho talentu všiml Jan Adolf Schwarzenberg a pověřil jej preparací dalších úlovků. Sloužily jako zámecké dekorace, ale také jako učební pomůcky pro lesnický personál,“ uvedl zástupce ředitele pobočky Ohrada a kurátor Václav Kinský.

V té době byla Hluboká důležitým sídlem schwarzenberského dominia s rozsáhlými lesními celky, včetně větší části Šumavy. Jan Adolf II. Schwarzenberg byl obklopen reformními odborníky, a i on sám měl jasnou představu o přeměně stávajících způsobů hospodaření. Některé změny inicioval osobně – například modernizaci hospodářských velkostatků a zavádění nových plodin, zavedení evidence vytěženého dřeva atd. Schwarzenberg se otevření muzea zúčastnil a jako první je podepsán v návštěvní knize. Tak vzniklo první veřejné muzeum v oborech lesnictví a myslivosti v tehdejší monarchii a záhy se stalo věhlasnou institucí. Cílem bylo a stále je shromažďovat sbírky nedozírné hodnoty pro zachování paměti a tradic lesnictví a myslivosti a pečovat o ně. Muzeum již v době vzniku zahrnovalo i sbírky z dalších vědních oborů (archeologie, geologie, botaniky a zejména zoologie). „Důležitý je i dostatečný zdroj zajímavých a neobvyklých muzejních exponátů. Víme, že byly sbírány z území lesních úřadů celého panství a byly od prvopočátku evidovány a vedeny jako muzejní sbírky,“ zdůraznil Václav Kinský.

 

 

Letní číslo časopisu Barbar v prodeji na alza.cz!

Předplatné můžete zakoupit na send.cz