Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Muzeum umění má víc úkolů než galerie

Alšova jihočeská galerie má za sebou rok, který je svou pestrostí srovnatelný s plátny slavných malířů, jež má ve svých sbírkách. Právě tomu, aby je měla kde uchovávat, bude sloužit nový depozitář v opravené Spartě, kde se galerie také ještě víc otevře veřejnosti. O těchto a dalších plánech mluví ředitel AJG Aleš Seifert.
Alena Binterová, Foto: Milan Havlík
21. Leden 2020 - 09:33

Jednu náročnou opravu jste nedávno dokončili a chystáte velké stěhování, druhá rekonstrukce právě směřuje k cíli a už plánujete třetí. Jak se to všechno dá stihnout?

Nelze jinak, protože se nám podařilo získat dohromady téměř 90 milionů korun z evropských grantů, za které můžeme objekty, které to nejvíc potřebovaly, opravit a patřičně vybavit. Bez těchto zdrojů bychom se do tak náročných rekonstrukcí vůbec nemohli pustit. Původně jsme měli tyto velké rekonstrukce rozplánované s větším časovým odstupem, ale vše záleželo na financování. Nakonec musíme vše zvládnout takto pohromadě. Ale mám radost, že jsme ty peníze dostali, protože umožní naší instituci významný posun.

Začněme v bývalé Spartě, jejíž proměna velmi zaujala i lidi, kteří bydlí poblíž, a prázdný, chátrající objekt jim vadil. Teď se dům změnil k nepoznání. Co v něm chystáte?

Jde o depozitář pro sochy a plastiky, grafiky i kresby, v němž budou tyto artefakty konečně uskladněny a chráněny tak, jak potřebují a jak si zaslouží. Dále zde vznikne konzervátorsko-restaurátorské pracoviště se zaměřením na papírové exponáty, které vyžadují stálé zatemnění a minimální přístup světla. Naše sbírka čítá skoro 14 tisíc papírových sbírkových předmětů a valná většina z nich potřebuje minimálně konzervátorský zásah, zároveň celkový sbírkový fond Jihočeského kraje má mnoho set tisíc sbírkových předmětů na papíře. Je velmi pravděpodobné, že i papírové sbírky z jiných, krajem zřizovaných muzeí se zde objeví a my svým kolegům budeme vypomáhat s jejich stabilizací. Zároveň zde budou probíhat i semináře pro konzervátory z celé České republiky.

Když mluvíme o depozitáři, jak početné má AJG sbírky?

Ačkoli má v názvu slovo galerie, ve skutečnosti je to muzeum umění. K jeho úkolům patří vytvářet sbírky, a tím zachovávat estetickou paměť národa. Protože když umělecká díla zmizí do soukromých rukou, je možné, že nebudou k vidění v patřičných souvislostech anebo jen na velkých výstavách, které dávají možnosti zápůjček. Proto také stále sledujeme trh s výtvarným uměním, a když to jde, kupujeme podle našeho zaměření další díla. Dosavadní depozitáře AJG už dosáhly svých limitů, nutně jsme tedy potřebovali nový prostor. Celkem máme ve sbírkách cca 27 tisíc artefaktů, což je přes 18 tisíc inventárních čísel. Do nového depozitáře se vejde asi 14 tisíc z nich.

Která díla jsou nejcennější?

Stěžejní je sbírka gotiky, výsostné postavení ve sbírce má umění surrealismu 30. let a také sbírka umění 60. let minulého století, zároveň je zde také velmi kvalitní kolekce vlámského a holandského malířství. Jedinečná je sbírka keramiky, která má velký potenciál díky novým plánům v Bechyni. (...)

 

... CELÝ ČLÁNEK ČTĚTE V ZIMNÍM ČÍSLE ČASOPISU BARBAR

Zimní číslo časopisu Barbar v prodeji mj. na alza.cz!

Předplatné časopisu Barbar pořídíte zde