Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Muzeum umění má víc úkolů než galerie

Alšova jihočeská galerie má za sebou rok, který je svou pestrostí srovnatelný s plátny slavných malířů, jež má ve svých sbírkách. Právě tomu, aby je měla kde uchovávat, bude sloužit nový depozitář v opravené Spartě, kde se galerie také ještě víc otevře veřejnosti. O těchto a dalších plánech mluví ředitel AJG Aleš Seifert.
Alena Binterová, Foto: Milan Havlík
21. Leden 2020 - 09:33

Jednu náročnou opravu jste nedávno dokončili a chystáte velké stěhování, druhá rekonstrukce právě směřuje k cíli a už plánujete třetí. Jak se to všechno dá stihnout?

Nelze jinak, protože se nám podařilo získat dohromady téměř 90 milionů korun z evropských grantů, za které můžeme objekty, které to nejvíc potřebovaly, opravit a patřičně vybavit. Bez těchto zdrojů bychom se do tak náročných rekonstrukcí vůbec nemohli pustit. Původně jsme měli tyto velké rekonstrukce rozplánované s větším časovým odstupem, ale vše záleželo na financování. Nakonec musíme vše zvládnout takto pohromadě. Ale mám radost, že jsme ty peníze dostali, protože umožní naší instituci významný posun.

Začněme v bývalé Spartě, jejíž proměna velmi zaujala i lidi, kteří bydlí poblíž, a prázdný, chátrající objekt jim vadil. Teď se dům změnil k nepoznání. Co v něm chystáte?

Jde o depozitář pro sochy a plastiky, grafiky i kresby, v němž budou tyto artefakty konečně uskladněny a chráněny tak, jak potřebují a jak si zaslouží. Dále zde vznikne konzervátorsko-restaurátorské pracoviště se zaměřením na papírové exponáty, které vyžadují stálé zatemnění a minimální přístup světla. Naše sbírka čítá skoro 14 tisíc papírových sbírkových předmětů a valná většina z nich potřebuje minimálně konzervátorský zásah, zároveň celkový sbírkový fond Jihočeského kraje má mnoho set tisíc sbírkových předmětů na papíře. Je velmi pravděpodobné, že i papírové sbírky z jiných, krajem zřizovaných muzeí se zde objeví a my svým kolegům budeme vypomáhat s jejich stabilizací. Zároveň zde budou probíhat i semináře pro konzervátory z celé České republiky.

Když mluvíme o depozitáři, jak početné má AJG sbírky?

Ačkoli má v názvu slovo galerie, ve skutečnosti je to muzeum umění. K jeho úkolům patří vytvářet sbírky, a tím zachovávat estetickou paměť národa. Protože když umělecká díla zmizí do soukromých rukou, je možné, že nebudou k vidění v patřičných souvislostech anebo jen na velkých výstavách, které dávají možnosti zápůjček. Proto také stále sledujeme trh s výtvarným uměním, a když to jde, kupujeme podle našeho zaměření další díla. Dosavadní depozitáře AJG už dosáhly svých limitů, nutně jsme tedy potřebovali nový prostor. Celkem máme ve sbírkách cca 27 tisíc artefaktů, což je přes 18 tisíc inventárních čísel. Do nového depozitáře se vejde asi 14 tisíc z nich.

Která díla jsou nejcennější?

Stěžejní je sbírka gotiky, výsostné postavení ve sbírce má umění surrealismu 30. let a také sbírka umění 60. let minulého století, zároveň je zde také velmi kvalitní kolekce vlámského a holandského malířství. Jedinečná je sbírka keramiky, která má velký potenciál díky novým plánům v Bechyni.

Pojďme ještě zpět do bývalé Sparty. Nabídne něco i veřejnosti?

Od nového školního roku 2020/2021 tam otevřeme rozšířený Ateliér Alšovka, který dosud fungoval ve stísněných podmínkách v Otakarově ulici. Lidé si tam budou moci vyzkoušet různé výtvarné techniky – těšíme se na krásné a dobře vybavené prostředí pro keramické, malířské i grafické dílny. Počítáme s tím, že ateliéry budou fungovat až do osmi večer, aby je mohly využít všechny věkové skupiny: od nejmenších až po seniory. Velkou výhodou je umístění v centru města a poblíž MHD.

O další stručné zastavení prosím ve Wortnerově domě v ulici U Černé věže.

Brzy po svém nástupu v roce 2012 jsem se snažil získat vše potřebné pro jeho rekonstrukci, kterou už nutně potřeboval. Dům se rekonstruoval v osmdesátých letech, v roce 2002 prošel brutálními záplavami ... Navíc doba se mění a galerii jsme se snažili otevřít i pro hendikepované návštěvníky – do budovy byl umístěn výtah, je tam kvalitnější sociální zázemí a byl přetvořen velký multifunkční sál. Peníze na rekonstrukci jsme nakonec získali až v roce 2017. V srpnu 2018 jsme dům předali stavební firmě, teď finišujeme a na jaře 2019 ho otevřeme výstavou, která bude připravená speciálně pro tento prostor. Zaměří se na téma prolínání mezi barokním uměním a kubistickými formami 20. století.

A do třetice máte velké plány v Bechyni.

Mezinárodní muzeum keramiky, které teď sídlí v zámeckém pivovaru patřícímu Panství Bechyně, přestěhujeme do bývalého Domu služeb. Důvodů je několik – komplikované klimatické podmínky v současném objektu a také to, že areál zámku je přístupný jen v hlavní turistické sezoně. To se nám zdá škoda: i díky lázním je v Bechyni živo po celý rok a hlavně tam sídlí uměleckoprůmyslová škola, s níž chceme víc spolupracovat. Studenti by u nás mohli pravidelně prezentovat ročníkové nebo klauzurní práce, chceme nabídnout vzdělávací programy pro základní a střední školy ... Naše keramická sbírka je opravdu jedinečná, protože od roku 1966 se zde konala sympozia, při nichž vzniklo mnoho hodnotných děl. Těsnější kontakt s keramickou školou, která má tradici dlouhou téměř 140 let, nám otvírá velký potenciál do budoucna. A to i v evropském měřítku – snad se podaří bližší spolupráce s muzeum keramiky v rakouském Gmundenu, což by pro nás měl být prioritní cíl.

 

... CELÝ ČLÁNEK ČTĚTE V ZIMNÍM ČÍSLE ČASOPISU BARBAR

Zimní číslo časopisu Barbar v prodeji mj. na alza.cz!

Předplatné časopisu Barbar pořídíte zde