Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Neobyčejné léto v Jihočeském muzeu

Na začátku letošního roku otevřelo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích pro návštěvníky zbrusu novou stálou expozici, která představuje to nejlepší z oblasti archeologie, přírodních věd, geologie a národopisu. Během trvání nouzového stavu se pak intenzivně pracovalo na dalších dvou výjimečných výstavních projektech – Kouzlo sběratelství a Lanna: Monumenty století. Nechte se zlákat k návštěvě historické budovy muzea v Dukelské ulici a zažijte léto jinak! Těší se tam na vaši návštěvu.
25. Srpen 2020 - 15:07

Nová stálá expozice

Základní filozofií interaktivní expozice je vytvoření prostředí, které na návštěvníka působí emotivně, vtahuje ho do tématu a postupným objevováním vyvolává další touhu po poznání. Je založeno na principu vcítění, vtažení návštěvníka do prostředí, doby a času daného tématu. V každé části expozice je architektonické ztvárnění směřováno k docílení požadovaného účinku – vžít se do prostředí děje, pobýt chvilku v kousku historie, pochopit souvislosti tématu a odnést si v sobě poznatky domů. Cílem je probudit v návštěvnících svět představ a fantazie, ústící v poznání a poučení. Expozice disponuje moderními audiovizuálními technologiemi, akčními prvky a je určena všem věkovým kategoriím. Připraven je i zábavný vzdělávací program pro školy.

Kouzlo sběratelství

Výstava představuje odborné i laické veřejnosti soukromé sbírky zbraní ve složení a rozsahu, v jakém dosud nebyly nikdy prezentovány a s největší pravděpodobností již nikdy veřejně prezentovány nebudou. Unikátnost tohoto výstavního projektu je dána seskupením několika soukromých sbírek, jejichž cenné kusy či celé kolekce zbraní zůstávají drtivé většině lidí skryty. Řada exponátů jsou mimořádně vzácné kusy, které nevlastní ani většina sbírkotvorných organizací a památkových objektů.

Tato jedinečná kolekce je doplněna o umělecké předměty ze sbírek Jihočeského muzea a dalších partnerských institucí – např. obrazy, sochy, šperky, mince nebo řády a vyznamenání. Výstava je rozdělena na několik částí, které návštěvníkům představí nejzajímavější sbírkové kusy z vybraných lokalit a historických období (Gotika a Renesance, Třicetiletá válka, Tereziánské období, Napoleonské období, Prusko – Rakouské války, Japonsko a USA).

Lanna: Monumenty století

Souborná muzejní výstava přesahující region jižních Čech i hranice České republiky se soustředí na premiérové představení ucelených kolekcí sbírkových předmětů a velkoformátových exponátů k odkazu rodiny Adalberta (Vojtěcha) Lanny v širokých společenských, hospodářských a krajinných souvislostech. Trvalý význam akce umocňuje prezentace originálů ze sbírek předních českých i rakouských muzeí, galerií a archivů (např. Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Muzea hlavního města Prahy či Národního technického muzea). Představeny jsou i exponáty ze sbírek Jihočeského muzea a z dědictví rodiny Trauttenberg v Lannově vile v Gmundenu.

Objevte mimořádný příběh a inspirující odkaz jednoho z nejvýznamnějších česko-rakouských rodů podnikatelů a českobudějovických rodáků, otce i syna Adalberta Lanny, provázený během 19. a počátku 20. století vpádem monumentálních dopravních a průmyslových staveb do života současníků!

 

Hlavní historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (Dukelská 1)

  • otevírací doba: celoročně (úterý – neděle, včetně svátků od 9:00 do 17:30 hodin)
  • kontakty: info@muzeumcb.cz / +420 391 001 531
  • Navštivte i pobočky Jihočeského muzea (Muzeum koněspřežky v Českých Budějovicích, Památník Jana Žižky z Trocnova a Tvrz Žumberk u Nových Hradů).
  • Více na: www.muzeumcb.cz