Rodokmeny od mojedejiny.cz

Objevte umění černé Afriky v Jihočeském muzeu

Černá Afrika je geografické označení části afrického kontinentu, rozkládající se na jih od Sahary. Tvoří ji více než 40 států s velmi různorodou skladbou obyvatelstva, které se odlišuje svým původem, etnickou příslušností a letitými tradicemi – to vše se promítá právě do umění i předmětů denní potřeby. Nejcharakterističtějším projevem tradičního afrického umění jsou masky. Uvidíte je na výstavě Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
03. Květen 2023 - 04:36

Vliv evropské civilizace v posledních desítkách let razantně proměňuje africký kontinent. Tradiční způsob života mizí a svědectví o něm přinášejí už jen předměty, které si lidé vyráběli a používali je v běžný den i při zvláštních příležitostech. Tyto předměty na svých cestách vyhledávají a shromažďují Jana a Viktor Ambrožovi, díky nimž máme možnost nahlédnout do exotického světa afrického kontinentu.

Jana a Viktor Ambrožovi provozují od roku 2007 soukromou Zoologickou zahradu ve Dvorci u Borovan. Projekt na založení vlastní zoo připravovali mnoho let, platné licence dosáhli za podpory rodiny, přátel, díky příznivcům zvířat i zvířatům samotným, které již v té době chovali. Největšího úspěchu dosáhli v chovu lvů, jemuž se věnují od roku 1990. Dnes jejich zoo představuje návštěvníkům široké spektrum druhů afrických zvířat včetně vzácných a ohrožených druhů a jedinečné kolekce kober.

Cesty do přírodních rezervací a národních parků jsou inspirací a motivací, které přenášejí do atmosféry vlastní zoologické zahrady. Pytláctví, narůstající počet obyvatel a klimatické změny vyžadují ochranu zvířat v jejich přirozeném habitatu. Řada afrických vlád si to již uvědomuje, aktivně zajišťuje ochranu zvířat a propojuje ji s turistickým ruchem – zvířata jsou pro turistický ruch devizou a naopak turisté přivážejí do zemí finance na obnovu a udržitelnost prostředí. Z pozice provozovatelů zoologické zahrady proto i manželé Ambrožovi hledají možnosti, jak podpořit africké ochranářské organizace v jejich činnosti.

Jejich zájem o africký kontinent však nezůstal pouze u přírody, oslovila je také kultura a umění, které je v řadě kmenů stále udržováno a praktikováno v původní podobě. Postupem času tak vybudovali sbírku nejrůznějších artefaktů a tu nyní v prostorách Jihočeského muzea představují. Výstava se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR.

 

  • Místo konání: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (Dukelská 1)
  • Otevírací doba výstavy: 28. 4. 2023 – 1. 1. 2024 (úterý–neděle, svátky 9.00–17.30 hodin)
  • Více informací na www.muzeumcb.cz a na sociálních sítích Jihočeského muzea