Rodokmeny od mojedejiny.cz

Odhalte Zvuk času

Výstava ze soukromé sbírky Petra Hadravy a ze sbírky Jihočeského muzea v Českých Budějovicích představuje hodiny a hodinky z období od 16. do 19. století. Navštívit ji můžete v historické budově muzea v Dukelské ulici do února 2023. Koná se pod oficiální záštitou Ministerstva kultury České republiky.
03. Srpen 2022 - 18:58

K vidění je například sbírka francouzských římsových (krbových) hodin ze zlaceného bronzu z konce osmnáctého století a první poloviny devatenáctého, s nejrůznějšími náměty (figurálními, zvířecími, mytologickými nebo inspirovanými dobovými událostmi, např. napoleonskými válkami). Obdivovat lze dále sbírku sloupkových portálových hodin z rakouské provenience kolem poloviny devatenáctého století. Hodiny doplňují ukázky mechanických hracích strojů, z nichž jeden bude možno během prohlídky výstavy spustit.

Cenné exponáty ze soukromé sbírky jsou doplněny o obdobné předměty ze sbírky Jihočeského muzea, aby vznikl komplexní obraz tohoto fenoménu užitého umění. Návštěvník je proveden historií mechanických hodin, různorodostí jejich tvarů, materiálů a zpracování. Vedle běžných hodin jsou vystaveny i hodiny poháněné netradičními způsoby, hodiny hrací i tzv. mysteriózní, hodiny stolní, nástěnné i podlahové. Exponáty jsou doplněny více kusy historického nábytku pro dokreslení souvztažnosti a jednotnosti uměleckého slohu. Do výstavy je zařazena také ukázka kapesních hodinek.

Cílem výstavy je představit široké veřejnosti historické hodiny v jejich rozmanitosti, jejich slohový vývoj v závislosti na proměnách uměleckých stylů historie, a zároveň také ukázat, na jak vysoké úrovni byla řemesla a řemeslná práce velké skupiny profesí, které se na výrobě hodin podílely. V průběhu trvání výstavy je naplánováno několik komentovaných prohlídek, během nichž bude návštěvníkům umožněno prohlédnout si vybrané stroje zblízka, uvedení hodin do chodu ukáže dospělým i dětem mechanické vlastnosti a důmyslnost strojů.

Pro školy a dětské skupiny je připraven vzdělávací program s pracovními listy o historii měření času, pro mladší děti procvičení určování hodin, pro starší děti listy o vývoji pomůcek a přístrojů pro měření času a představení vybraných exponátů ve výstavě. Pro běžné dětské návštěvníky jsou připraveny samoobslužné pracovní listy na stejná témata. Interaktivní edukační stojany umožní dětem sestavit „hodinový strojek“ z ozubených kol nebo ovládat sluneční a přesýpací hodiny.

Expozice je doplněna bohatými textovými a obrazovými materiály, obrazovou galerií, kvízem či pexesem ve stojanu s dotykovou obrazovkou a krátkými ukázkami na velkoplošné televizi (odbíjení vybraných hodin a fungování hracích strojů). Více informací najdete na webu Jihočeského muzea: www.muzeumcb.cz.