Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Odvaha a velký prostor pro Tomáše Císařovského

Ohlédnutí za pětatřiceti lety malířské práce Tomáše Císařovského, jednoho z nejuznávanějších českých malířů, nabízí až do 4. října Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou.
Alena Binterová, Foto: Archiv Alšovy jihočeské galerie
17. Srpen 2020 - 06:57

Každý den odvahu, to je název rozsáhlé výstavy Tomáše Císařovského, který maluje téměř zásadně klasickou technikou – olejem na plátno. Jeho obrazy zaplňují velký sál zámecké jízdárny AJG, což je podle kurátora výstavy Martina Dostála jeden z nejslavnějších a nejlepších výstavních prostorů v České republice. Návštěvníci tam uvidí například velký soubor z cyklu „Z deníku dědy legionáře“, masarykovský i havlovský cyklus a také krajiny, figurální obrazy a portréty, včetně portrétů české šlechty.

„Spolu s malířem prožije divák nejen vzrušení z kontaktu s obrazy malovanými klasickou olejovou technikou, ale také řadu událostí z nedávné historie. Uvědomí si křehkost i napjatost mezilidských vztahů a zamyslí se nad smyslem či nesmyslem existence,“ naznačuje kurátor.

Návštěva galerie bude i šancí vydat se na cestu do české i exotické krajiny a také potkat mnoho výjimečných či kontroverzních osobností, které Císařovský programově namaloval v rámci předsevzetí restituovat portrétní malbu v Čechách. Z obrazů budou dění v sále pozorovat například František Josef I., T. G. Masaryk, Václav Havel, Karel Schwarzenberg, ale i Gustáv Husák, Reinhard Heydrich, Karel Gott nebo Karel Kryl.

Hlubocká výstava postihuje všechna důležitá témata a žánry, jimž se Císařovský věnuje. Osu tvoří výjevy z naší dějinné a sociální historie za více než jedno století. „Začíná habsburským sklonkem naší rakousko-uherské minulosti, pokračuje přes osobně mytologizovanou legionářskou historii, obrazy ze života Tomáše G. Masaryka, temnotemnou strunu okupace, temnokřivá léta padesátá, nevynechá nadějně smyslné záchvěvy liberalizujícího osmašedesátého, groteskní normalizaci, naivní retrobudování kapitalismu a návrat české šlechty, a historickou malířovu osu zakončí barokizující oslavou života a osobnosti Václava Havla. Jestli se po něm opět rozvíří spíše kalné vody humanoidní destrukce, to si můžeme domýšlet v řadě obrazů, které akcentují jemné i napjaté sociální vztahy, vibrující existencionální neskutečnost přítomnosti, poustevnické osamocení a překvapivé momentky téměř absurdního brusu,“ shrnuje kurátor.

Dílo Tomáše Císařovského je charakteristické koloristickou hutností, přesnou volbou barevné škály a realistickou obrazností, odkazující nejen na konzervativnější větev malířské moderny 20. století či k americkému pop-artu, ale také například ke gotické, raně renesanční či barokní malbě. Výstava vyzve diváky i k putování: malíř je provede krajinou někdy až nebezpečně blízkou, jindy tak vzdálenou, že dál už nic není, jen návrat domů, s cestovními skicáky plnými poznámek a črt a akvarelových momentek. Autor zachytil krajiny české i tropicky vzdálené, geograficky exkluzivní, přesycené dechberoucí vizualitou, s vysokým nebem … Výstava u hlubockého zámku je výjimečná i tím, že ve spolupráci s AJG vyšla v nakladatelství Kant monografie Tomáše Císařovského, takže nyní nastala první možnost vidět rozsáhlý výběr obrazů naživo.

Tomáš Císařovský, který žije a pracuje v Praze, je jednou z klíčových osobností české postmoderny. Absolvoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a v roce 1983 přešel na studia pražské Akademie výtvarných umění u profesorů Arnošta Paderlíka a Jiřího Ptáčka. Cesta na AVU však pro něj nebyla snadná, protože oba jeho rodiče podepsali Chartu 77. V současnosti se Císařovský řadí mezi nejuznávanější české malíře, jeho obrazy jsou vystavovány v českých i zahraničních galeriích. Maluje olejovými a akvarelovými barvami a využívá výrazných odstínů. Především se zaměřuje na portréty, figurální výjevy a v posledních letech také na krajinu. Pracuje v tematických cyklech. Důležitý cyklus obrazů nese název „Z deníku dědy legionáře“, kterým se snažil splnit sen svého dědečka, jenž se chtěl stát malířem, ale místo toho musel bojovat ve válce.

Císařovský malbu pojímá jako hru a experimentuje s její vizuální řečí. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se začal věnovat obrazům s historickou tematikou. „Obrazy s rozpomínáním se na světlé stránky české historie bychom mohli klást do souvislosti s tehdejším rozpadem totalitního systému. V poslední době se autor spíše zaměřil na období po druhé světové válce, prohloubil expresivní vyznění barvy v obraze, a ještě více tak umocnil existenciální poselství své tvorby. Snaží se o čitelnost obrazu a jeho jednoduchou formu. Z obsahové stránky se naopak snaží vnést nejistotu a dvojsmysl. Přes svůj úspěch vystupuje Tomáš Císařovský velice skromně a o své tvorbě říká, že je nejcennější, když si každý najde svůj úhel pohledu,“ podotýká kurátor Martin Dostál, generačně spřízněný s malířem, jehož práci sleduje už více než třicet let. Výstava je otevřena denně od 9 do 18 hodin, podrobnosti jsou na www.ajg.cz.