Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Poklady si zaslouží laskavou péči

Bohaté sbírky Alšovy jihočeské galerie umožňují vytvářet výstavy, které představují umělecká díla v souvislostech. Díky tomu návštěvníci snáz pochopí, v jaké době a proč vznikla, kdo autora inspiroval a v čem vlastně spočívá hodnota jeho díla. Takové výstavy rád připravuje vedoucí oddělení konzervace a ochrany sbírek David Kubec, který je zároveň kurátorem sbírky plastik AJG.
Alena Binterová Foto: Milan Havlík
01. Březen 2022 - 15:47

(...)

Čím konkrétně se v Alšovce zabýváte?

Moje práce obnáší komplexní péči o sbírkové předměty. To znamená jejich standardní uložení a zabezpečení v depozitárních budovách, kontrolu jejich stavu i zajišťování jejich konzervování a restaurování. Jsem moc vděčný, že v tom spolupracujeme se špičkovými českými restaurátory, protože se na jejich profesionalitu můžeme opravdu spolehnout. Cenná díla, která máme ve sbírkách, si to zaslouží. Podílím se také na přípravě a instalaci výstav, a to jak v naší galerii, tak v dalších spřátelených a partnerských institucích. Zároveň připravuji sbírkové předměty na výstavy v České republice i v zahraničí. V našem oboru platí, že hodnota uměleckých sbírek je zdůrazňována právě laskavou a důslednou péčí o ně. Je to komplexní soubor činností, z nichž je zvnějšku viditelná jenom část, jako jsou právě výstavy, doprovodné programy apod. Hodně času a trpělivosti si ale žádá také evidence a dokumentace jednotlivých sbírkových předmětů. Je skvělé, že díky digitalizaci můžeme naše sbírky nyní zpřístupnit většímu počtu zájemců o umění než dřív. Souběžně kurátorsky spravuji sbírkový fond plastiky.

Právě Alšova jihočeská galerie je známá tím, že spravuje velmi hodnotnou kolekci středověké plastiky. Jak je na tom ale s moderním sochařstvím?

Sbírka sochařství z let 1900–2000 je neméně výjimečná a zaslouží si pozornost veřejnosti; už máme aktuální plán, jak na ni víc upozornit. Ve Wortnerově domě vznikla stálá expozice, kterou budeme v následujících letech postupně obměňovat a doplňovat. Expozice nabídne výběr z kolekce moderního sochařství a postupně se bude rozšiřovat o další významná díla. Výsledkem bude prezentace více než šedesáti uměleckých předmětů ze sbírkového fondu AJG. Na jaře 2022 uvede venkovní expozice česko-německé a německé výtvarníky (svá díla tu budou mít Hermann Zettlitzer, Willi Knapp či Wilhelm Wandschneider), které na terase doplní výběr realistické a abstraktní tvorby (např. Břetislav Benda a jeho figurální plastika nebo Hana Wichterlová a její abstraktní kompozice). V průběhu následujících let budou také představeni Alena Honcová, Bedřich Stefan, Bohumil Kafka, Ellen Jilemnická, Eva Kmentová, Hugo Demartini, Jan Hendrych, Jan Štursa, Jaroslav Hladký, Josef Boháč, Josef Mařatka, Karel Dvořák, Karel Nepraš, Karel Malich, Ladislav Zívr, Mary Duras, Miroslav Páral, Olbram Zoubek, Otto Gutfreund, Stanislav Kolíbal, Václav Vokálek, Vincenc Makovský, Vladimír Janoušek, Zbyněk Sekal, Zdena Fibichová a další.

Ještě se vrátím ke gotickému umění a k madonám, jejichž sbírkou je Alšovka opravdu proslulá. Vedle nesporné historické hodnoty se mi moc líbí, že k nim lidé stále mají silné citové pouto. Například letos v létě se před kostel ve Svatém Tomáši na Lipensku po více než sedmdesáti letech vrátila kopie místní madony. Originál má ve sbírkách právě AJG a vy jste na tomto návratu spolupracoval…

Ano a moc rád. Původní gotická socha takzvané Svatotomášské madony, která je vyrobena z lipového dřeva, pochází z počátku 16. století. Má své tajemství, protože z kostela v této osadě se ztratila krátce po odsunu německých obyvatel a nalezena byla až v roce 1953. Její originál zdobí sbírku AJG – je to špičkové řezbářské dílo, které působí velmi dynamickým, až lehce manýristickým dojmem, vidět jsou i skvěle zpracované detaily. Máme ji teď v depozitáři, ale počítáme opět s jejím vystavením – patří k nejvíce vystavovaným exponátům v naší galerii. Naposledy u nás byla k vidění v minulém roce, předtím cestovala do významné vídeňské galerie Albertina. Nápad nadšenců z občanského sdružení Vítkův Hrádek jsem proto velmi ocenil a poskytl jim vše potřebné k tomu, aby si mohli udělat kopii ze žuly a mít tuto sochu madony na místě svého původu.

 

Jak velká je sbírka plastiky AJG a jak náročné je o ni pečovat?

Čítá kolem 1300 sbírkových předmětů a jejím základem je právě gotická kolekce, která je jedinečná ve středoevropském kontextu. Většina těchto soch je vyrobena ze dřeva, ale také i z kamene. Jsou mezi nimi rarity, které sloužily například jako relikviáře – což zjišťujeme na ultrazvuku. Všechny plastiky už máme přestěhované v depozitáři ve Spartě. Máme ještě manipulační „karanténní“ depozitář v Netolicích, kde plastiky čekají na restaurování – rychle tam transportujeme díla, u nichž vznikne podezření, že jsou napadená například červotočem, protože by se mohl rozšířit i na další sochy. To je třeba pečlivě hlídat. Jsou i jiná rizika – například pro cín je velkým nepřítelem mráz, pro sádru vlhkost, velké škody mohou nadělat různé plísně či houby. Lamináty vyrobené v minulém století zase různě praskají a úplnou lahůdkou pro restaurátory jsou různé asambláže kombinující styly i materiály. Samozřejmě úkolem galerie je také mapovat současnost a doplňovat sbírky o další významná díla či chybějící autory. Proto sledujeme práci současných autorů a rovněž různé aukce výtvarného umění. Bohužel státní instituce nemají šanci konkurovat nabídkám soukromých sběratelů, ale můžeme to nahradit širokým spektrem možností výpůjček mezi dalšími galeriemi nebo jinými sběrateli, abychom mohli autora nebo dané období představit divákovi co nejkomplexněji.

Velkou pozornost vyvolalo rozhodnutí, když Alšovka přijala dar sochy Klementa Gottwalda, která stála za socialismu v Příbrami. I ta má pro vás hodnotu?

Tato socha je dokladem doby, od níž zatím ještě nemáme potřebný odstup, ale i to je součást historie. Socialistický realismus byl uměleckým směrem, a úkolem i povinností galerie je mapovat vývoj umění. Hlavním důvodem našeho zájmu o tuto sochu je to, že jejím autorem je Břetislav Benda, který pochází z jihu Čech a je to významný sochař. Ve sbírce máme i další kontroverzní plastiky, například některé z nich pocházejí ze sbírky Adolfa Hitlera, který chtěl v Linci udělat velké muzeum árijského umění. Pro nás je důležité, že to jsou kvalitní sochařská díla od autorů, z nichž někteří byli i mezinárodně uznávaní (...)

 

... CELÝ ROZHOVOR NAJDETE V ZIMNÍM ČÍSLE ČASOPISU BARBAR!

 

Zimní číslo časopisu Barbar v prodeji na alza.cz!

Předplatné můžete zakoupit na send.cz