Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Pracovna republiky a Smetanovské dny

Už jen do 24. února trvá v Západočeské galerii v Plzni pozoruhodná výstava nazvaná Pracovna republiky, která ukazuje Plzeň z jiného úhlu pohledu. Věnuje se její architektuře v letech 1918 až 1938. Toto dosud nezpracované téma vystihuje specifickou situaci Plzně s ohledem na její průmyslový charakter.
22. Únor 2019 - 10:07

V roce 1918 totiž bylo městské centrum obklíčené průmyslovými podniky, které se během dvaceti let podařilo vytlačit na okraj. Návštěvníci výstavní síně „13“ získají ucelený pohled na architekturu a urbanismus meziválečné Plzně: uvidí původní dokumentace staveb a částí města, modely objektů, fotografie budov, pohledy do interiérů i letecké snímky a mohou porovnat stav míst před úpravami a po nich. Unikátním exponátem je historický územní plán města, který nebyl desítky let k nalezení.

Expozice, kterou připravil kurátor galerie Petr Domanický, samozřejmě věnuje pozornost významným osobnostem, jež měly k Plzni tvůrčí vztah a zároveň je jejich význam nadregionální. Patří mezi ně světoznámý architekt Adolf Loos a okruh jeho spolupracovníků, dále Jan Gillar, Josef Špalek, Karel Honzík či Jan Víšek. Výstava také připomíná vznik ohniska moderní architektury v Plzni, kde díky městskému stavebnímu úřadu a pedagogickému sboru průmyslové školy působila řada schopných architektů. Pohled na zajímavou prvorepublikovou éru dokresluje i projekce krátkých dobových filmů z let 1922 a 1938.

V únoru také začne v Plzni významný hudební svátek, a to už 39. ročník mezinárodního festivalu Smetanovské dny. Ve čtvrtek 28. února ho zahájí koncert vynikající americké sopranistky Sophie Burgos v doprovodu Plzeňské filharmonie. Nebude chybět ani pietní akt u pomníku Bedřicha Smetany, který připomene 195. výročí jeho narození a také skladatelova léta strávená v Plzni. S podtitulem „Zrození lidu v české kultuře 19. století“ nabídne tato přehlídka po celý měsíc až do 28. března nejen vážnou hudbu, ale také řadu doprovodných akcí. Diváci se mohou těšit například na vystoupení harfenistky Jany Bouškové, violoncellistky Michaely Fukačové či pianisty Mariána Lapšanského, souboru Musica Bohemica, legendárního Českého noneta anebo originálního multiinstrumentalisty Jiřího Stivína. Obdivovatelé komorních těles by si neměli nechat ujít Wihanovo kvarteto a Prague Radio Trio. Nevšední zážitek přinese také kombinace varhan a bicích nástrojů v díle Karla Erbena v podání Ireny Chřibkové a Martina Opršála. Program doplní v sobotu 2. března masopustní vystoupení plzeňského folklorního souboru Mladina. Doprovodné výstavy budou k vidění v Západočeském muzeu, Západočeské galerii a Studijní a vědecké knihovně.