Rodokmeny od mojedejiny.cz

Tři novinky z muzea

Jaké jsou knižní novinky z produkce Jihočeského muzea v Českých Budějovicích?
Jan Štifter
15. Červen 2022 - 17:44

Novinkou z produkce Jihočeského muzea v Českých Budějovicích je publikace Dany Jakšičové a Miroslava Novotného „Služebníci pod zákonem“ s podtitulem „Zlatý věk řeholních kongregací v českobudějovické diecézi“. Dává nahlédnout do mechanismů společenství v období tzv. dlouhého devatenáctého století, které uzavírají až události první světové války. Na více než 400 stranách se tak odehrávají dějiny notrdamek a obecné dívčí školy U sv. Josefa, petrínů nebo boromejek. Autoři knihu rozdělili do dvou částí – první ve třech kapitolách téma ukotvuje v širším historickém kontextu, představuje budějovickou diecézi v daném období a shrnuje pokračující působení starých řádů, druhá se zaměřuje na kongregace, jež ve sledovaném čase na jihu Čech zakotvily. Že to není historie mrtvá a zmizelá, dokazuje i dnešní působení řady z nich.

Publikace Tomáše Vebera Trpký osud jednoho semeniště shrnuje do uceleného textu několik dílčích, dosud nevydaných starších prací o českobudějovickém kněžském semináři a s ním souvisejícím diecézním teologickém institutu (učilišti či lyceu), kde probíhalo jednak vzdělávání, jednak také duchovní formace adeptů kněžství. Toto, z pohledu města Českých Budějovic i jihočeského regionu, velmi důležité výchovně-vzdělávací zařízení zde fungovalo v letech 1803–1950, kdy byla jeho činnost násilně ukončena zásahem komunistické moci. Vylíčení jeho dějin nám tak umožňuje nahlédnout do historie jihočeského regionu, a to s vědomím přesahu k dějinám tzv. velkým, ať duchovním, či politickým. Starší práce, nejen autorovy, jsou v tomto kontextu doplněny o novější závěry z aktuálního výzkumu.

Nakonec ještě k jihočeské dálnici. Byla to jedna z nejrozsáhlejších archeologických akcí za poslední desítky let – stavební dělníci učinili řez krajinou, který dovolil nahlédnout pod vrstvy staletí a tisíciletí. Co přinesla dálnice D3, hmotně představila výstava v Jihočeském muzeu a teď to podrobně přibližuje i odborná publikace. Náročnost průzkumu souvisela jednak s rozsáhlými plochami, které bylo nutné prozkoumat, ale také s tím, že archeologové museli zkoumat v souladu s harmonogramem výstavby dálnice. Teď je možné nahlédnout přímo pod jejich ruce. Vedle jihočeské D3 se Ondřej Chvojka, Rudolf Krajíc a Heinz Gruber věnují také S 10 v Horním Rakousku.