Rodokmeny od mojedejiny.cz

Úpravy českobudějovického náměstí? Přichystána jsou setkání s veřejností prostřednictvím workshopů

Náměstí Přemysla Otakara II. je nejvýznamnějším veřejným prostranstvím v Českých Budějovicích. Je to také místo setkávání, místo, které naše město reprezentuje. Jak by ale mohlo vypadat, pokud bychom dopřáli více prostoru lidem a jejich aktivitám a alespoň částečně omezili dopravu v historickém centru? Takto se ptají na webu centrumvklidu.cz.
tz
26. Duben 2022 - 12:58

"V souvislosti s první fázi zklidňování dopravy v centru města Českých Budějovic jsou navrženy i úpravy náměstí. Navržené řešení počítá s umístěním vzrostlé zeleně na náměstí, zejména do jeho severní části. Jedná se o zeleň v mobilních kontejnerech, stromy i keře, které lze v případě potřeby přemisťovat. Spolu s úpravou náměstí a omezením dopravy bude prostor náměstí opět navrácen lidem, bude lépe reagovat na jejich potřeby a v neposlední řadě se stane bezpečnějším. Nová podoba náměstí jakožto místa s vlastní a jedinečnou identitou významně přispěje i k posílení image centra města," uvádí web www.centrumvklidu.cz.

Cíl navržené úpravy podoby a provozu náměstí zahrnuje mimo jiné zamezení průjezdu automobilové dopravy, což by mohlo navrátit centrum města lidem a zajistit větší komfort pro pěší a zvýšení bezpečnosti v prostoru náměstí. V první fázi zklidňování dopravy v centru města jsou navrženy pouze nestavební úpravy spočívající v omezení tranzitu ve směru sever – jih. Tyto úpravy spočívají v návrhu části ulice U černé věže jako pěší zóny v omezen čase.  Umožnění průjezdu vozidel v nočních hodinách je stanoveno z důvodu omezení hluku v nočních hodinách způsobených vozidly v ulicích Hroznova a Kněžská. Další úpravou je zjednosměrnění ulice Biskupská v její jižní části.

Zároveň s uvedenými opatřeními dojde k omezení parkování v severní straně náměstí. Dojde tak k zásadní změně možnosti využívání této strany náměstí a navazujícího veřejného prostoru i přilehlých budov, tzv. parteru. Bude moci být revitalizován prostor nyní určený pro parkování a využit např. pro umístění laviček i zeleně, pořádání kulturních akcí.

V souvislosti s první fázi zklidňování dopravy v centru města jsou navrženy i úpravy náměstí. Navržené řešení počítá s umístěním vzrostlé zeleně na náměstí, zejména do jeho severní části. Jedná se o zeleň v mobilních kontejnerech, stromy i keře, které lze v případě potřeby přemisťovat. Spolu s úpravou náměstí a omezením dopravy bude prostor náměstí opět navrácen lidem, bude lépe reagovat na jejich potřeby a v neposlední řadě se stane bezpečnějším. Nová podoba náměstí jakožto místa s vlastní a jedinečnou identitou významně přispěje i k posílení image centra města.

O záměru zklidňování centra města bude veřejnost informována na dvou osobních workshopech a dvou online workshopech. Na těchto workshopech bude veřejnost v prvé části seznámena s navrženým dopravním řešením a řešením zeleně a bude ji zodpovězeno na dotazy a v další části bude s veřejností řešeno možné další zklidňování dopravy v centru města a možnosti využití veřejných prostranství a řešení zeleně v centru města.

Účastníci workshopu jsou rozděleni do dvou kategorií, a to na skupinu „uživatelé náměstí (obyvatelé Českých Budějovic), veřejnost žijící přímo v okolí náměstí“ a skupinu „majitelé nemovitostí na náměstí a okolí, provozovatelé firem, podnikatelé, zástupci firem se sídlem v centru města“. Důvodem rozdělení jsou zcela odlišné nároky na dopraní řešení centra a využívání veřejných prostor.

Termíny workshopů jsou stanoven následovně:

- 2. května od 16:00 workshop osobní: široká veřejnost - uživatelé náměstí (obyvatelé ČB), veřejnost žijící přímo v okolí náměstí

- 3. května od 13:00 workshop osobní: majitelé nemovitostí na náměstí a okolí, provozovatelé firem, podnikatelé, zástupci firem se sídlem v centru města 9. května od 16:00 workshop online: široká veřejnost - uživatelé náměstí (obyvatelé ČB), veřejnost žijící přímo v okolí náměstí

- 9. května od 10:00 workshop online: majitelé nemovitostí na náměstí a okolí, provozovatelé firem, podnikatelé, zástupci firem se sídlem v centru města

 

Pro účast na workshopu je nutné se zaregistrovat na stránkách www.centrumvklidu.cz. Důvodem je omezená kapacita sálů a dále na email zadávaný při registraci budou zasílány výsledky participace. Osobní participace proběhne v Clarion Congress Hotel.