Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Ve stínu vojáka Švejka

Kdykoliv mě napadla otázka týkající se první světové války, obracel jsem se na Jana Ciglbauera. A otázek se v uplynulých letech nabízela spousta, výročí 1. světové války připomínala média i jihočeské instituce, velký úspěch zaznamenala hlavně výstava v Jihočeském muzeu. Začal jsem pátrat po předcích a jejich stopách ve velké válce – a zase rychle skončil. Protože bádání je složitější, než se může zdát, dokumenty skartované a pamětníci mrtví.
Jan Štifter
25. Únor 2019 - 17:05

Kniha Jednadevadesátníci s podtitulem Skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu pak ve své šíři působí jako životní dílo, pomineme-li, že je autorem čerstvý třicátník. Nabízí odpovědi na řadu otázek týkajících se budějovického 91. pěšího pluku, jednoho z nejznámějších v celé rakousko-uherské armádě. Do kulis pluku zasadil Jaroslav Hašek osudy svého dobrého vojáka a tím na dlouhou dobu zastínil příběhy ostatních. Jan Ciglbauer začal rozkrývat jejich jména, a především válečnou cestu, na kterou je monarchie postavila v roce 1914 a ze které se velká část nikdy nevrátila, což dosvědčují pomníky v každé malé vesnici.

Jan Ciglbauer postavil těm všem zapomenutým klukům, jejich vdovám a dětem daleko větší pomník. Pětisetstránkovou publikaci, zachycující srbskou, východní i italskou frontu. Z kluků se během nástupu do kasáren stávají muži a z mužů vojáci, kteří dostávají úkol, o kterém nejsou vůbec přesvědčeni, ale rozkaz je rozkaz a válka je válka. Svědectví vydávají zapomenuté fotografie, obrazové přílohy tvoří velkou část Ciglbauerovy knihy, a k lepší orientaci slouží mapy. Díky Janu Ciglbauerovi vystoupil konečně 91. pěší pluk ze Švejkova stínu.