Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Výstava, která povznáší

Historicky největší výstavu obrazů, grafik, ilustrací a dalších prací Kamila Lhotáka si mohou lidé až do 6. října prohlédnout ve velkém sále Alšovy jihočeské galerie těsně vedle zámku Hluboká. Kurátorem je Libor Šteffek, obdivovatel a znalec díla tohoto výtvarníka. Už o něm napsal dvě velké monografie a spolupracoval na vydání dalších knih o tomto umělci. Při jejich přípravě poznal řadu sběratelů po celém světě a své kontakty nyní zúročil touto velkou výstavou. Máme štěstí, že právě v Hluboké nad Vltavou.
Alena Binterová
23. Srpen 2019 - 14:30

Když jsem loni na jaře obdivovala v pražském Obecním domě výstavu nazvanou Kamil Lhoták – Retrospektiva, nenapadlo by mě, že se s tímto autorem setkám po roce znovu. Dokonce v téměř čtyřnásobném měřítku. Proč zrovna v Alšovce?

V České republice je velmi málo míst, kde lze tak velkou výstavu uspořádat. Proto mě potěšilo, když mě pan ředitel AJG s tímto nápadem oslovil. Velkolepý prostor zámecké jízdárny působí monumentálně, a to jak svou výškou, tak velikostí sálu, který lze dobře rozčlenit. Teď je opravdu zaplněný: návštěvníci uvidí 430 artefaktů, tedy retrospektivu ve třech zásadních oblastech tvorby Kamila Lhotáka – v malbě, kresbě a grafice. Ve všech směrech zachytí jeho vývojovou linii od počátků v 30. letech až do završení činnosti v 80. letech minulého století.

Tehdy mě na výstavě v Praze potěšilo, když jsem si u monumentálního obrazu Hráči baseballu přečetla, že je v majetku AJG. Má tato galerie Lhotákových děl ve sbírkách víc?

Vlastní více než dvacítku jeho maleb, grafik a kreseb, z nichž větší část vystavíme, Hráči baseballu nemohou chybět. Obraz měří 250 x 150 cm a je velmi známý, ovšem úplně poprvé je nyní vystavena skica, která mu předcházela. Kamil Lhoták si jinak skici nedělal; toto je jedna z mála výjimek, protože tak velký obraz nikdy předtím nevytvořil. Je zajímavé zkoumat, jak si plánoval poměr a barvy.

Máme výhodu, že toto plátno není třeba složitě transportovat, když je „domácí“.  Jak cenná jsou vlastně díla Kamila Lhotáka?

Ceny jeho obrazů, ale i grafik a kreseb, trvale stoupají. Zvlášť výrazně vyskočily v posledních pěti až sedmi letech. Malby se momentálně pohybují v řádech statisíců až milionů, ta nejdražší díla se postupně blíží hranici 10 milionů korun a stále je zde značný potenciál růstu do budoucna.

Na to, že byl samouk, zanechal dílo obrovské hodnoty i rozsahu.

Jako autodidakt neprošel drilem výuky, na všechno si musel přijít sám. Hlavně na počátku se u něho projevuje typická vlastnost samouků: velká pečlivost a opakování motivů. Po celý život byl velmi pilný: každý den dokončil alespoň jednu kresbu či plátno. Ale také byl sám k sobě velice kritický. Více než 180 maleb zničil, protože je nepovažoval za dost dobré. Víme to díky tomu, že si všechny olejomalby – na rozdíl od svých grafik – pečlivě zaznamenával. Soupis zůstal dochován a obsahuje přes dva tisíce položek.

Jak jste si vlastně k dílu tohoto výtvarníka našel cestu?

Objevil jsem ho díky knihám, které jsem měl v dětství rád. Začalo to jeho obrázky motocyklů a aut, pak jsem si oblíbil dobrodružné knihy pro děti od Arthura Ransoma, které ilustroval. Postupně jsem zjišťoval, čím vším se Kamil Lhoták zabýval. Fascinovalo mě to a pak mě překvapilo, že jeho dílo není podrobně zpracováno. Proto se na něj od konce 90. let soustředím. Často to obnáší až detektivní práci. Například první monografii zaměřenou na jeho grafiku jsem připravoval čtyři a půl roku. Navštívil jsem desítky soukromých sběratelů v osmi zemích světa včetně Japonska. V další podobné monografii jsem shrnul Lhotákovy malby. Rovněž jsem se podílel na vzniku knihy o jeho ilustracích, které se objevily ve více než 400 knihách. Jeho záběr byl ještě mnohem větší: navrhoval poštovní známky, módu, kostýmy do filmu, pracoval pro animovaný film … Výstava je bohatá a kdo si ji chce užít, měl by si na ni vyčlenit dost času.

Obohatí ji i trojrozměrné exponáty?

Ano, návštěvníci uvidí například motocykl Douglas, na němž Kamil Lhoták podnikal výlety do krajiny, kterou rád maloval – často na něm jezdil třeba do Českého Středohoří. A také jeho kolo, které věnoval Technickému muzeu. Jako symbol nostalgických časů nemůže chybět vysoký historický bicykl, balón zavěšený pod stropem a také proutěný koš – mimochodem, Kamil Lhoták sice balóny moc rád maloval, ale sám v nich nikdy neletěl. V „kabinetu kuriozit“ jsou zajímavosti ze studentského období včetně časopisu, který se spolužákem vydávali, když jim bylo 14 let. Vycházel pravidelně v jednom výtisku a hlavní roli hrály automobily a motocykly.

V létě doplní výstavu asi půlhodinový filmový dokument.

Ano, už ho točíme několik měsíců a zahrne také záběry ze slavnostního otevření výstavy v Hluboké, která má záštitu prezidenta republiky. Diváci uvidí mimo jiné rozbor vybraných obrazů Kamila Lhotáka, rozhovor s jeho synem Kamilem a také vzpomínky přátel. Jsem moc rád, že jsme se jich ještě stihli zeptat na tohoto skvělého umělce i na dobu, v níž žili. Pořád totiž známe jen část Lhotákova odkazu a nepochybuji o tom, že se budou objevovat další díla. Takže ani touto velkou výstavou mé pátrání nekončí.

 

Kamil Lhoták a jeho svět

do 6. 10. 2019 / denně 9–18 hod.

Zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou

www.ajg.cz