Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Objevte to doma: jižní Čechy plné pokladů

Poklady, na něž někdy zapomínáme. Pozoruhodná místa plná příběhů přímo za domem, popřípadě nedaleko. Jižní Čechy jsou láska na celý život, místo plné barev a odstínů, prostor, kde se potkává přítomnost s velkolepou minulostí. Každý region má trochu jinou příchuť: tady je šest oblastí, které byste rozhodně neměli minout.
30. Září 2021 - 13:17

Turistická oblast Písecko-Blatensko

Oblast, která se rozkládá kolem Písku a Blatné, představuje jakousi vstupní bránu do jižních Čech ve směru od Prahy a Plzně.

 1. Tour de SORELA

Stavby odkazující na socialistický realismus (SORELA) jsou zde početné a mnohé z nich dominantní. Například Jitex Písek, komplex budov s nepřehlédnutelným továrním komínem. V roce 2019 oslavil sedmdesát let a stále se tam vyrábí pletené zboží, areál ale slouží i sportovcům. Nedaleko centra Písku je restaurace Olympie, zajímavý osud má také hotel Orlík vystavěný v bruselském stylu. Dříve patřil mezi stavby největšího utajení, protože sloužil výhradně vyšší politické třídě ČSSR. Přehrada Orlík, dostavěná před šedesáti lety, zatopila při svém vzniku možná nejhezčí údolí ve střední Evropě. Má 91 metrů vysokou hráz a u její paty se nachází druhá největší hydroelektrárna v Česku. Při exkurzi je možné vidět v chodu čtyři těžká stojní zařízení, která brilantně vyprojektovali i vyrobili Čechoslováci.

 1. Zámek Blatná

Objekt patří mezi architektonicky nejhodnotnější památky svého druhu v Česku. Původně se jednalo o vodní tvrz ze 13. století, později přibyly renesanční budovy a dnes je zámek upraven v novogotickém duchu. Je sídlem rodu Hildprandtů a veřejnost má na výběr pět prohlídkových tras včetně dětské. Zážitkem je také návštěva parku o rozloze 42 hektarů, v němž žije početné stádo daňků skvrnitých, ti se zde volně pasou a jsou velmi krotcí, stejně jako hejno pávů.

 1. Hřbitov v Albrechticích nad Vltavou

Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla z druhé pol. 12. stol., jedna z nejvýznamnějších románských staveb v jižních Čechách, s unikátním vesnickým hřbitůvkem. Jeho ohradní zeď tvoří arkádovité pomníky s freskovými obrazy. Verše pod malbami byly původně skládány na zemřelého, většinu z nich napsal farář Vít Cíza, který zde působil v letech 1819–1854 a přišel s myšlenkou vybudování arkádových kapliček s malbami na památku zesnulých. První skupina tří maleb vznikla roku 1841 a za pět let již byl na hřbitovní zdi vymalován zbytek kapliček. Od poloviny 19. století se počet kapliček ustálil na počtu 85. Interiér kostela zdobí i ojedinělý cyklus fresek z doby vzniku stavby na námět Posledního soudu.

Píseckem, s.r.o.

Web: www.piseckem.cz a www.pisek.eu

Facebook: www.facebook.com/Pisecko

Instagram: #Piseckem #Pisek

 

Turistická oblast „PodKletí“

Tato turistická oblast se nachází v samém srdci jižních Čech mezi městy Prachaticemi, Českým Krumlovem a Hlubokou nad Vltavou. Její dominantou je ze všech stran viditelná hora Kleť.

 1. Fritschova stezka

Stezka podél řeky Vltavy vznikla tak, že některé skalní úseky muselo dokonce vystřílet ženijní vojsko. Má tři části: Nejprve vznikl v letech 1933–1935 nejtěžší, čtyři km dlouhý úsek z Boršova nad Vltavou do Jamného. V roce 1936 byl zpřístupněn sedmikilometrový úsek z Jamného k Dívčímu kameni. Stejně dlouhý třetí úsek slouží turistům od roku 1938 a končí ve Zlaté Koruně. Vede krásnou krajinou CHKO Blanský les, zajímavostí na trase je i keltské opidum Třísov.

 1. Archeopark Netolice

Postupně vznikající archeopark se nachází na vrchu Svatý Ján na okraji města Netolice. Vznikl na místě bývalého slovanského hradiště se zbytky mohutných valů a s četnými nálezy předmětů z 10. až 13. století. Jedná se o první jihočeskou archeologickou památku, jež se prezentuje veřejnosti moderní formou přímé rekonstrukce ve stylu open-air muzea. Archeopark je zaměřen na období – pro nás málo známé – vzniku českého státu v raném středověku, tedy v 10.–13. století.

 1. Poutní areál Lomec

Je to jeden z nejvýznamnějších barokních poutních areálů v jižních Čechách, jehož srdcem je poutní kostel Jména Panny Marie. U jeho vzniku stál šlechtický rod Buquoyů, kteří ho nechali vystavět pro zázračnou sošku Panny Marie s Ježíškem. Unikátem je bohatě vyřezávaný centrální oltář baldachýnového typu, který je zmenšenou variací na Berniniho papežský oltář v bazilice sv. Petra v Římě. Působí zde Kongregace šedých sester, pravidelně se tam konají poutě i mše a poblíž kostela je velmi působivá meditační zahrada. Lomec je jedním ze zastavení na naučné cyklostezce Historická krajina Netolicka.

Web: www.jihoceskyvenkov.cz

Facebook: www.facebook.com/JihoceskyVenkov

Instagram: #jihoceskyvenkov

 

Turistická oblast Prácheňsko

Navštivte území s bohatou historií, se spoustou drobných architektonických památek, s tajemnými hrady a vznešeně vyhlížejícími zámky.

 1. Mlýn Hoslovice 

Jedinečný dochovaný mlýn v Čechách je národní kulturní památkou, protože je vzácným dokladem způsobu hospodaření a původní technologie mletí. Jeho vlastníci totiž odmítali veškerý technický pokrok a zakonzervovali tradiční venkovský způsob života v 19. století. Mlýnské zařízení bylo v provozu do konce 70. let minulého století a budovy byly obydlené do počátku roku 2004. K zařízení mlýna patří vodní kolo včetně dřevěného náhonu, v areálu je i rybníček. Nyní se tam konají akce oživující venkovské tradice.

 1. Včelín Krušlov

Včelař a řezbář Josef Mach vytvořil v malé obci na Strakonicku roku 1948 odkaz lidové tvořivosti, který je středoevropským unikátem. Jedná se o dřevěnou stavbu s vyřezávanými a malovanými prvky a s jedinečnou sbírkou zhruba osmdesáti řezeb a výtvarně ztvárněných úlů. Některé vyřezávané na motivy lidové architektury, jiné malované. Interiéry včelína zdobí řezby připomínající osobnosti včelařství, místa z okolí i památky naší vlasti. Nyní je včelín pojatý jako muzeum připomínající svého tvůrce a věnovaný včelařskému řemeslu. O chod a opravy objektu i zahrady a o pořádání kulturních akcí a kurzů se stará sdružení Krušlovský včelín.

 1. Zrekonstruovaný hrad Strakonice

Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu Strakonic. Věž své jméno získala po rumpálu, kterým spouštěli vězně do jejích podzemních hlubin, kde se nacházela hladomorna. Nejstarší částí původního hradu ze 13. století je také kostel sv. Prokopa; v 18. století byla přistavěna zámecká část v klasicistním stylu. V areálu sídlí Muzeum středního Pootaví, jež představuje historii a zajímavosti Strakonicka včetně tradice slavné ČZ nebo výroby fezů. Mimořádná je expozice věnovaná slavné historii řádu Maltézských rytířů

Web: www.prachensko.eu

Facebook: www.facebook.com/prachensko

Instagram: #prachensko

 

Turistická oblast Šumavsko

Turistická oblast Šumavsko se skládá z jihočeské části Šumavy a Pošumaví a lze ji popsat jako oblast s krásnou přírodní i zemědělskou krajinou.

 1. Šumavsko pro tuláky

Deset perfektně značených cyklostras a jedenáct turistických tras zahrnuje pestrá a dobře propracovaná nabídka výletů Šumavsko pro tuláky. Cyklisty i pěší turisty vede nedotčenou přírodou hustých lesů a říčních luhů ke křišťálově čistým jezerům a také do tajemných míst, ke kostelům a jiným památkám, do krásných obcí i měst. Nabízí etapy po rovině, pozoruhodné serpentiny i stoupání, cesty vedoucí podél řek, přes přírodní rezervace nebo po stopách zajímavých osobností včetně Krále Šumavy.

 1. Zrekonstruovaný zámek Vimperk

Státní zámek Vimperk po mnoha letech chátrání prošel nedávno rozsáhlou obnovou. Dominanta stojí na místě hradu ze 13. století a má tři části: nejstarší je vlastní hrad (Horní zámek), další je Dolní zámek a třetí část tvoří dělostřelecká bašta Haselburg z roku 1479 s pozůstatky hradeb. Od sezony 2021 má opravené nádvorní fasády, novou prohlídkovou trasu Horním zámkem s významným objevem – malovaným záklopovým stropem ze 17. století, který zdobí motivy rostlin, zvířat, postav, měst a hradů. V areálu je také rozsáhlá expozice Muzea Vimperska.

 1. Soumarské rašeliniště

Naučná stezka vysvětluje významnou úlohu šumavských rašelinišť v krajině. Rašeliniště u Soumarského mostu je jedním z řady rašelinišť, která lemují řeku Vltavu v širokém údolí zvaném Vltavský luh. Vyvíjelo se od sklonku doby ledové, tedy přibližně devět tisíc let. Průmyslová těžba rašeliny, která zde probíhala od 70. let 20. století až do roku 2000, však jeho tvář radikálně změnila. Naučná stezka představuje vývoj rašeliniště i jeho současný stav, revitalizaci i návrat k původnímu charakteru a funkci v přírodě. Je součástí česko-­bavorského projektu, který u obce Haidmühle vede do renaturovaného rašeliniště Haidfilz a seznamuje návštěvníky i s fungováním vodního hamru, pily, vodní elektrárny nebo zrušeného vlakového nádraží.

Web: www.sumavsko.cz

Facebook: www.facebook.com/prosumavsko

Instagram: #sumavsko

 

Turistická oblast Toulava

Krajina na pomezí jižních a středních Čech, kde se zrodil mocný rod Vítkovců a kde později zněly husitské chorály, vždy přitahovala turisty svým podmanivým kouzlem.

 1. Stezka údolím Lužnice Toulavou

První česká pěší trasa, která se dostala na seznam nejlepších stezek Evropy Leading Quality Trails Best of Europe, vede hlubokým údolím řeky Lužnice kolem Tábora a Bechyně, starých mlýnů a zřícenin. Trasa dlouhá 55 km je rozdělena do čtyř denních etap. Začíná v Plané nad Lužnicí a končí v Týně nad Vltavou za soutokem Lužnice a Vltavy. Duchovním průvodcem po stezce je spisovatel Zdeněk Šmíd, jehož citáty z knihy „Lužnice: putování s řekou“ seznamují s významnými a zajímavými místy. 

 1. Poutní stezky Toulavy 

Tři stezky propojují hlavní poutní cíle, a to významné sakrální památky Klokoty, klášter Milevsko a klášter Bechyně. Celý okruh měří přes 100 km a mezi Táborem a Bechyní vede po Svatojakubské cestě. Poutníkem se stane ten, kdo do některého z těchto tří poutních cílů doputuje pěšky minimálně 15 km, nebo 30 km na kole. V credencialu poutníka nebo jiném zápisníku musí být razítko kostela, farnosti nebo infocentra vzdáleného minimálně 15 km. Odměnou za návštěvu všech těchto tří míst je zlatý certifikát poutníka Toulavou.

3. Zeměráj

Nedaleko Orlíku nad Vltavou je u Kovářova archeopark raně středověké vesnice, nazvaný Zeměráj. Zážitkový park na ploše devíti hektarů nabízí plno zážitků a poznání pro celou rodinu: přírodní stezku naboso, archeologické a paleontologické naleziště, velké dřevěné bludiště, dětskou vesničku, interaktivní hernu, lukostřelnici, množství přírodních hřišť různého zaměření a více než sto různých her, zábavných i naučných prvků, dobrodružných úkolů a hlavolamů. Nechybí ani hospůdka se stylovou nabídkou jídel a nápojů v usedlosti s roubeným domem z roku 1640, odpočinkové zóny i kryté prostory.

Web: www.toulava.cz

Facebook: www.facebook.cz/toulava

Instagram: #toulava

 

Turistická oblast Třeboňsko

Zajímavé rozmanitou architekturou, cenné bohatou historií a podmanivé přírodními krásami – takové je Třeboňsko.

 1. Schwarzenberská hrobka

Přibližně kilometr od třeboňského zámku stojí v anglickém parku při jihovýchodní straně rybníka Svět dvoupodlažní novogotická stavba ve tvaru pravidelného osmiúhelníku. O stavbu se zasloužili především Jan Adolf II. Schwarzenberg se svou manželkou, kněžnou Eleonorou. Stavba započala roku 1874 a podíleli se na ní řemeslníci z celých jižních Čech. Zvláštností hrobky je oltář, který je i v kryptě situován na jih. V hrobce je umístěno 26 rakví s nabalzamovanými těly členů slavného rodu. Ve svíčkami osvětlené kapli hrobky s výbornou akustikou se konají různé koncerty i jiné kulturní akce.

 1. Nadějská rybniční soustava

Patří mezi nejpozoruhodnější přírodní lokality na Třeboňsku. Autorem rybniční soustavy je Jakub Krčín z Jelčan a celé dílo završil koncem 19. století Josef Šusta. Do soustavy, založené v letech 1577 až 1579 v katastru obce Klec, patří rybníky Víra, Naděje, Láska, Blaník, Měkký, Rod, Dobrá vůle, Skutek, Strakatý, Stehlík, Pěšák a Fišmistr. Hráze jsou lemovány starými duby, břízami či porosty olší a vrb a nabízejí příjemnou procházku v každém ročním období. Vede tudy cyklotrasa a zelená a červená turistická trasa. Výchozími body pro návštěvu mohou být obce Klec nebo Frahelž, kde je železniční zastávka.

 1. Cyklotrasa Lužnice

Regionální dálková trasa Lužnice–Nežárka ve dvou větvích sleduje toky řek Lužnice a Nežárky až po soutok s Vltavou. Na území Třeboňska, jež protíná od Českých Velenic až po Veselí nad Lužnicí, vede v délce 65 km. Vzhledem k nenáročnému terénu, který z větší části vede mimo hlavní komunikace, je tato cyklotrasa vhodná také pro rodiny s dětmi. Po celé délce je značena modrým logem s vlnkou a je vhodná pro trekingová kola. Na trase či v jejím okolí se nachází množství pozoruhodných míst, ať už památek ve městech, přírodních krás, či rybníků, řek a pískoven s krásným koupáním.

Web: www.regiontrebonsko.cz

Facebook: www.facebook.com/TuristickaOblastTrebonsko/

Instagram: #trebonsko