Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Židovský poklad: Březnice

Pod stínem Brd, v malém městečku Březnice se nachází tajuplné místo spojené s židovskou kulturou a jejím odkazem. Vedle renesančního zámku a bývalé jezuitské koleje zde najdete i unikátní dochovanou židovskou čtvrť Lokšany spolu s nově rekonstruovanou synagogou.
Beata Tisucká, Foto: Milan Havlík
04. Listopad 2020 - 11:22

Barokní urbanistický celek židovského ghetta a synagogy je v Čechách jedinečný. Skládá se ze dvou čtvercových náměstí se dvěma uličkami, které po obvodu ohraničují jednotlivé židovské domy. Samotná čtvrť byla založena kolem roku 1562 – tehdejší majitel zámku Ferdinand hrabě z Lokšan dovolil sídlit v tu dobu židům na nově založeném předměstí. V roce 1726 byli židé na základě translokačního reskriptu přesídleni povinně do ghett, v tomto období bylo vystavěno také 24 domů i synagoga. Po požáru v roce 1821 však byla většina domů spolu se synagogou obnovena v klasicistním a empírovém stylu, tento vzhled si udržely dodnes.

„S náměstím byla čtvrť spojena úzkou uličkou s bránou, která se na noc zavírala,“ vysvětluje průvodkyně Štěpánka Rolníková v expozici synagogy. „Židé také museli odvádět březnickému panství poplatky, aby byli chráněni. Přesto byli místními obyvateli vyhledávaní jako dobří živnostníci a řemeslníci.“ Březnická židovská obec čítala před 2. světovou válkou asi 30 obyvatel, po válce se do Březnice vrátili jen dva židé, a židovská obec tak už nebyla nikdy obnovena. 

Synagoga byla v roce 1994 vrácena Židovské obci v Praze, která začala s nákladnou rekonstrukcí. V rámci projektu 10 hvězd – Revitalizace židovských památek v ČR se dočkala budova kompletní rekonstrukce a následně byla v roce 2014 otevřena a zpřístupněna veřejnosti. V současné době si můžete v synagoze prohlédnout vlastní klenutou modlitebnu s krásnou výmalbou, patrovou galerii pro ženy, tzv. emporu, dále bývalou židovskou školu a byt správce synagogy – šámese. Dnes je zde instalována expozice o židovské vzdělanosti, ale dočíst se můžete i o březnické židovské obci a jejích osobnostech. (...)

 

... CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V PODZIMNÍM ČÍSLE ČASOPISU BARBAR!

Podzimní číslo časopisu Barbar v prodeji na alza.cz!

Předplatné můžete zakoupit na send.cz