Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Medicína ani politika nejsou jevištěm pro sebestředné

„Víte, já jsem šťastnej člověk a v Česku se žije dobře,“ zazní hned v úvodu našeho rozhovoru. Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a. s., MUDr. Jindřich Florián má rád lidi, svou práci a dobré víno. Mluví přímo, bez vytáček a k věci. V dnešní době velice sympatická kombinace.
Petra Vicková, Foto: Milan Havlík
07. Říjen 2020 - 16:41

(...)

Jezdí k vám rodit maminky z celého kraje.

Českokrumlovská porodnice je vyhlášená, před dvěma lety prošla výraznou rekonstrukcí, dost si na tomto oddělení zakládáme. Hodně se snažíme, aby se rodičkám u nás líbilo, snažíme se plnit každé jejich přání, pokud není v rozporu s doporučenými odbornými postupy. Téměř jakýkoliv způsob porodu v nemocnici je bezpečnější než porod doma. Za tím si stojím. I sestřičky a lékaři si už před lety uvědomili, že pokud se k pacientům budou chovat nejen profesionálně, ale i s určitou nadhodnotou, budou mít i oni sami odpovídající zaměstnání. Jsme rádi, že počtem porodů daleko přesahujeme roční minimum požadované odbornou společností Dokážeme rodičkám nabídnout dobrou profesionální úroveň i vstřícnost a lidský přístup. Samozřejmě že profesní úroveň narůstá s praxí. Protože v naší porodnici pracuje méně lékařů a porodních asistentek, na každého připadá větší počet výkonů a s tím roste i odbornost personálu.

Co vnímáte teď jako prioritu?

Nemocnice je spádovou oblastí pro šedesát tisíc obyvatel. A mimo epidemii se v okrese denně pohybuje kolem sta tisíce turistů. Od dětí až po seniory toho nejvyššího věku. Jen od cizinců mimo EU získává naše nemocnice průměrně devět set tisíc korun měsíčně za jejich ošetření. Obecně jsme schopni poskytnout kvalitní péči v nemocech, které jsou časté. Navíc se můžeme věnovat našim občanům dlouhodobě nemocným – to je taky medicína. Úkony běžné standardní péče pro region se musejí zlepšovat, snad vyjde naše snaha o zřízení lůžkové rehabilitace. To je směr, kam by se nemocnice měla ubírat navíc nad běžnou péči v základních oborech. Kromě porodnice máme i nové dětské oddělení, novou ambulantní onkologii, urologii. Postavili jsme i nový ambulantní pavilon, kde bychom rádi soustředili zdravotní péči včetně soukromých lékařů. Soustředění péče na jedno místo usnadní život pacientům. A o to nám především jde.

Potýkáte se s nějakými akutními problémy?

Je to zvláštní, v Čechách je velice málo privátních lékařů, kteří jsou ochotni sloužit služby v nemocnici. Skutečně je složité ambulantního lékaře pro tuto práci získat. Zřejmě to souvisí s jistou neochotou i strachem se rozhodovat při akutním stavu, s pohodlím. Přitom jde o praxi v situacích, kterou většina ambulantních lékařů postupně ztratí. Podle mého názoru by určitý počet nočních služeb měl být pro ambulantní lékaře povinný. Toho se asi nedočkáme. Lékaři ovlivňují příliš mnoho voličů, takže naši zákonodárci je nebudou chtít proti sobě popudit.

Jsou lékaři pokorní?

Sám jsem si ověřil, že hledat diagnózu je dobré, ale to pravé uspokojení je dokázat pomoci. Myslím, že to je vůbec problém řady lékařů. Dělají si z medicíny jeviště. Rádi se ukazují, prezentují své efekty, a trochu zapomínají na lidi, kteří za nimi přišli s bolestí nebo problémem. Na fakultě jsem pracoval jako zřízenec, sanitář a pamatuji, jak zdejší sestra pojmenovávala pacienty podle diagnózy: „Přivez to varle, dostane injekci!“ A já jako mladý nezkušený kluk jsem přišel na pokoj a zavolal, že pan Varle musí jít se mnou. Potlačení individuality člověka, schopnost vidět v něm jen jeho případ, onemocnění nebo úraz – to je trend, který vede do pekel. (...)

 

... CELÝ ROZHOVOR NAJDETE V PODZIMNÍM ČÍSLE ČASOPISU BARBAR!

Podzimní číslo časopisu Barbar v prodeji i na alza.cz!

Předplatné můžete zakoupit na send.cz