Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Moje srdce bije napravo!

Ilona Mauritzová byla 20 let úspěšnou podnikatelkou, vybudovala Vysokou zdravotnickou školu, která se následně připojila k Západočeské univerzitě. Byla rektorkou plzeňské almy mater, poslední léta se věnuje politice, nyní hájí zájmy Plzeňského kraje v Poslanecké sněmovně. Do krajských voleb vstupuje jako lídryně ODS s ambicí stát se hejtmankou.
Pavel Pechoušek
25. Září 2020 - 10:00

Přelom července a srpna jste strávila na dovolené. Kam jste vyrazila? Jak jste si ji užila?

Zůstala jsem u nás v kraji a čas trávila turistikou na Šumavě, v Brdech nebo doma. Vzhledem k blížícím se krajským volbám to byla spíše taková polopracovní dovolená, protože přípravy kampaně jsou v plném proudu. 

Jak bude vypadat vaše předvolební kampaň?

Určitě pozitivně a zdůrazníme v ní jedinečnost Plzeňského kraje. Nabídneme občanům program bez vzdušných zámků a populismu. Takový, který posune náš kraj dál na cestě k moderně fungujícímu regionu. Do voleb jsme se spojili s TOP 09 a nezávislými starosty, protože nechceme, aby propadl jediný středopravicový hlas. Věřím, že silným trumfem naší kandidátky bude i její složení. Kandidují za nás nejenom zkušení komunální politici – od primátora Plzně a starosty Klatov, až po starosty menších obcí –, ale také ti, kteří už v radě kraje pracovali nebo ve stávajícím volebním období působí a rozumějí potřebám našeho regionu.

Proč jste se rozhodla kandidovat do krajského zastupitelstva?

Celý život se profesně pohybuji v oblastech, které má do značné míry na starosti právě kraj. Jde o školství a zdravotnictví, tvořící vedle dopravy jádro činnosti kraje. Nyní jsem tři roky pracovala pro občany kraje v Poslanecké sněmovně a poznala jsem, že fungování důležitých oblastí života můžete zlepšit buď zákony, nebo konkrétními rozhodnutími v daném místě. Já žiji v Plzeňském kraji, a tak chci, aby náš kraj fungoval ještě lépe a byl v mnoha oblastech vzorem ostatním krajům v republice, jako je tomu již například v oblasti sportu.

Pokud byste se stala hejtmankou, opustíte svůj poslanecký mandát?

Výkon funkce hejtmana bude pro mě nová výzva, věnovala bych se jí naplno. Být poslankyní je čest, odpovědnost a zajímavá práce, které si velmi vážím. Umožnila mi získat zajímavé zkušenosti a kontakty. Na druhou stranu jsem byla zvyklá pracovat systematicky a v týmu při budování soukromé zdravotnické školy, později fakulty a Západočeské univerzity. Tyto zkušenosti bych při případném působení v čele kraje rozhodně využila.

Má poslanecká činnost vůbec spojitost s konkrétními problémy kraje? A je něco výjimečného, na čem nyní pracujete?

Určitě. Vidím to u mnoha projednávaných zákonů, na které se dívám očima problémů našeho kraje. Vzhledem k tomu, že jsem se vlastně od roku 1991 věnovala zdravotnickému školství, jsem i ve sněmovně zaměřená na tuto oblast a pracuji ve výboru pro zdravotnictví a jeho podvýboru pro vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Ve zdravotnickém výboru jsme nyní řešili mnoho problémů s koronavirovou pandemií i s odměňováním zdravotníků za práci v této nelehké době. Považuji za úspěch, že se nám to podařilo, a tak odměny dostali i zdravotníci našeho kraje. No a třeba příklad našeho neúspěchu je, že se nám nepodařilo prosadit odměny i pro mediky a studenty zdravotnických oborů, kteří také v této nelehké době pomáhali. (...)

 

... CELÝ ROZHOVOR NAJDETE V PODZIMNÍM ČÍSLE ČASOPISU BARBAR!

Podzimní číslo časopisu Barbar v prodeji na alza.cz!

Předplatné můžete zakoupit na send.cz