Rodokmeny od mojedejiny.cz

ADRA České Budějovice ocenila v obřadní síni města dlouhodobé dobrovolníky

Sedm dobrovolníků převzalo v českobudějovické obřadní síni ocenění za svou více než desetiletou službu v dobrovolnickém centru ADRA pro jihočeský region. Všichni ocenění věnují svůj volný čas a elán podpoře seniorů a handicapovaných lidí nebo pomoci lidem zasaženým při mimořádných událostech. Ve čtvrtek 29.2. převzali z rukou Lucie Kozlové, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje a Dagmar Škodové Parmové, primátorky statutárního města České Budějovice pamětní plakety.
tz
07. Březen 2024 - 22:42

„Dobrovolníci, kteří pracují pro Adru, to je opravdová radost. Dávají svůj volný čas a energii nezištně těm, co to nejvíc potřebují,“ řekla na setkání primátorka města Dagmar Škodová Parmová. Ceremoniálu se také účastnili ředitel ADRA ČR Radomír Špinka a ředitel skupiny ELYN, hlavního partnera Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice, Tomáš Zdychynec.

Jedním z oceněných byl Václav Vonášek, který už v roce 1998 pomáhal při povodních na Moravě a potom své zkušenosti zúročil i při povodních v roce 2002 na jihu Čech. Stál také u zrodu českobudějovického dobrovolnického centra a do loňského roku vedl místní Krizový intervenční psychosociální tým. „Oslovili mě, tak jsem šel, abych se za sebe nemusel stydět,“ říká.

„Naším cílem nebylo jen poděkovat těmto 7 dobrovolníkům za nezištnou, dlouholetou službu, ale také motivovat jejich příkladem další dobrovolníky a v neposlední řadě propagovat dobrovolnictví širší veřejnosti jako běžnou, a hlavně potřebnou součást společnosti,“ říká Ivana Kyselová vedoucí Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice.

Všichni přítomní vyjádřili úctu a obdiv dlouhodobým dobrovolníkům a jejich zásluhám. „Jestli si neumím život bez něčeho představit, tak je to dobrovolnictví“, doplnila náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlová, která se mimo jiné angažuje i v Bílém kruhu bezpečí.

V roce 2023 vyslala ADRA v jižních Čechách 137 dlouhodobých a 156 krátkodobých dobrovolníků do 12 přijímajících organizací. Dobrovolníci tak byli na blízku více než 500 klientům. „Tuto činnost není možné realizovat bez stabilní základny dobrovolníků, kteří svůj volný čas a energii nezištně věnují seniorům a lidem se zdravotním postižením v zařízeních sociálních služeb nebo v domácnostech, kde jsou mnohdy jejich jediným spojením s okolním světem,“ doplnila ještě Ivana Kyselová.

O umocnění slavnostní atmosféry se postaralo svým vystoupením kytarové duo Zunett. Ocenění dobrovolníci převzali vedle pamětní plakety také dary od partnerských společností a institucí. Celá událost se nesla ve velmi slavnostním a důstojném duchu upřímného obdivu k nezištné pomoci a obětavosti oceněných lidí.