Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

EGE je značka. Jihočeská a světová

Jihočeský unikát – to je společnost EGE, spol. s r.o., v Českých Budějovicích, která vyrábí speciální zařízení pro energetický průmysl. Unikát v tom, že je výhradně českou společností, má vlastní know-how, vlastní výrobní základnu a tradici.
Alena Volfová, Foto: Milan Havlík
03. Prosinec 2021 - 16:40

Společnost EGE má tři výrobní divize. Jsou to silnoproudá elektrotechnika, zapouzdřené vodiče a ocelové konstrukce. „Majoritní část divize zapouzdřených vodičů se zaměřuje především na vývody z generátorů elektráren, jejichž rozsah je poměrně velký. Od jednofázových zapouzdřených vodičů až po vodiče s možností nuceného chlazení, které je zajištěno nasátím okolního vzduchu či chladicí jednotkou. Zapouzdřené vodiče dodáváme do celého světa. Kromě Evropy nebo severských zemí například také do zemí arabských, které mají své specifické podmínky. Z důvodu vysokých denních i nočních teplot jsou zde umisťovány vodiče právě s nuceným chlazením vzduchu. Chladicí jednotka tak udrží potrubí vodiče při běžných teplotách jako kdekoli jinde na světě a je zajištěna bezproblémová funkčnost výrobku,“ vysvětluje ředitel a jednatel společnosti EGE Tomáš Knittl.

ZHÁŠECÍ TLUMIVKY
A OCELOVÉ KONSTRUKCE

Do celého světa českobudějovické EGE dodává také elektrotechnická zařízení pro energetiku, například zemní transformátory, odporníky či plně přeladitelné zhášecí tlumivky. „Připojují se k uzlu distribuční sítě a slouží ke kompenzaci kapacitních proudů při zemním spojení tak, aby došlo k ochraně zdraví či majetku,“ říká ředitel Knittl.

Divize ocelových konstrukcí se zaměřuje na výrobu stožárů pro přenosové a distribuční linky elektrického vedení všech napěťových hladin od 22 kV do 400 kV, ocelové konstrukce rozvoden, lanovek a průmyslových hal. Jde o třetí výrobní divizi v rámci společnosti EGE, která má vlastní výrobní závod ve Vrátě u Českých Budějovic. „V rámci celého EGE je podíl zahraničních odběratelů podstatně vyšší oproti českým, zhruba v poměru 70 ku 30, ale záleží na výrobní sekci a na výrobku,“ konstatuje ředitel jihočeské firmy EGE, která má obrat více než 1,5 miliardy korun.

ZLOMOVÝ ROK 1992

Společnost EGE sice vznikla v roce 1992, její historie se ale začala psát už na konci 40. let minulého století. Z dílny z roku 1948 pro potřeby Jihočeských elektráren vznikly Energetické strojírny, které se staly v roce 1962 výrobním závodem Energovodu Praha. Ten prošel po revoluci restrukturalizací a v roce 1990 se z něj stal státní podnik Energetik. O dva roky později začala fungovat společnost EGE poté, co ji vedení společnosti v rámci procesu privatizace odkoupilo od státu.

„Majitelé společnosti šli do rizika. Výrobu jako takovou rozšířili o konstrukci a montáže a začali budovat moderní společnost západního ražení. Hledali vlastní zakázky, objevovali trh v zahraničí a začali budovat klíčové spojení s Německem. Společnost vyrostla z ničeho, a dnes je zásadní pro České Budějovice. Je to česká společnost, má hlubokou tradici a stále funguje, což v současné době není obvyklé,“ hodnotí ředitel EGE.

OD A DO Z

Dnes firma EGE sama navrhuje. Unikátní je to, že ve všech třech divizích máme schopné konstrukční a obchodní oddělení, které se zákazníkem do detailů řeší návrhy. Uděláme kompletní řešení a jsme schopni vyrobit a nabídnout montáže, které provedeme my nebo externí firma. Nabídka EGE tedy zahrnuje prvotní návrh přes konstrukci až po výrobu, dodání a smontování. Záleží, co zákazník chce,“ vyzdvihuje Tomáš Knittl jedinečnost firmy EGE, která právě prochází další fází významné restrukturalizace. Udržení stabilního podniku v dnešní době je vcelku obtížné. 

Restrukturalizace začala v roce 2016 vznikem odštěpného závodu EGE Steel Construction, jehož ředitelem a jednatelem je Marek Metelec. Závod má vlastní výrobní halu ve Vrátě i vlastní obchodní zastoupení.

Aktuální změna se dotýká části zapouzdřených vodičů a elektrotechniky. „Tak, jak se mění svět kolem nás, je potřeba, aby se změnila i společnost EGE. Zákazníci jsou náročnější jak z pohledu ceny, tak z pohledu služeb, a to na nás klade vyšší nároky. Potřebujeme být více flexibilnější. Naším cílem je udělat z EGE modernější závod,“ vysvětluje ředitel Knittl a dodává, že se chce zaměřit i na aktivnější politiku obchodu. Hledat nové zákazníky, získávat nové trhy a zastoupení ve světě. „Probíhající restrukturalizace je nutná k tomu, aby společnost pokračovala v tradici, aby mohla i nadále sílit, žít,“ dodává.

VE FIRMĚ PRACUJÍ UŽ OD ŠKOLY

Bez zaměstnanců by to ale nešlo. Momentálně jich ve firmě pracuje 450, včetně odborných projektantských týmů a zkušených montážních čet. „Máme i mnoho zaměstnanců, kteří tu pracují od 70. let; po škole nastoupili do společnosti a zůstali zde dodnes. To o něčem svědčí. Máme velmi vřelou a otevřenou zaměstnaneckou politiku, což lidé ocení,“ myslí si ředitel.

Ve firmě EGE si zaměstnance vychovávají. Přímo v areálu je totiž svářečská škola, zaměřená především na školení pracovníků v kurzech svařování a na poradenskou činnost pro externí firmy. „Svařování je v naší firmě poměrně dominantní činností. Vlastní zaměstnance si školíme, a tím pomáháme k udržení jejich vysoké kvalifikace. Máme zkušené lektory s mezinárodní certifikací, což osobně považuji za velké pozitivum. V neposlední řadě nabízíme kurzy svařování i případným zájemcům jak z jiných firem, tak jednotlivcům,“ zakončuje ředitel a jednatel českobudějovické společnosti EGE Tomáš Knittl.