Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Jižní Čechy evropské: jak EU pomohla kraji

Modernizované silnice, opravené kulturní památky, nově vybavené školy. To je jen malý výčet oblastí podpořených financemi z Evropské unie. Dotace z Evropské unie míří do regionu už více než deset let a výsledek je vidět téměř v každé obci.
13. Červen 2018 - 17:50

Přestože Češi nemají vlastní moře, táhne sem turisty moře památek. Historická města s křivolakými uličkami, hrady a zámky. Uchovat historický odkaz tu už roky pomáhá právě Evropská unie. Přispěla na rekonstrukci strakonického hradu, Buquoyské hrobky v Nových Hradech nebo na vznik Muzea Vltavínů v Českém Krumlově.

„Cílem projektu bylo vybudování muzea s největší a nejúplnější veřejně přístupnou sbírkou vltavínů na světě. Reprezentuje tento jedinečný fenomén nejen atraktivně, ale i na vysoké odborné úrovni. Přispívá tak k popularizaci jihočeského regionu v republice i zahraničí,“ popisuje starosta Krumlova Dalibor Carda.

Peníze se podařilo najít na Centrum fotografie a moderních médií v Jindřichově Hradci, ožil také Housův mlýn v Táboře, kde vznikl zážitkový skanzen. „Máme tady unikátní areál s atmosférou středověku, ale také výstavní prostory – konkrétně jde o Filmovou zbrojnici, kde je umístěna část stálé expozice se zhruba třemi tisíci replik historických zbraní,“ upřesňuje táborský starosta Jiří Fišer.

Dotace zamířila také do Borovan, jejich chloubou je dnes bývalý klášter, později upravený na barokní zámek. Stojí v centru obce na Žižkově náměstí. Podařilo se rekonstruovat společenský a kulturní sál i část zámeckého dvora. Právě Borovany jsou příkladem obce, která od roku 1990 zaznamenala výjimečný rozkvět: řada historických fasád je tu opravená, zámek žije a ve městě vzniklo i moderní koupaliště.

 

TÉMĚŘ 18 MILIARD

Nejvíce financí mířilo v uplynulých letech do tohoto regionu prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad). Finance z něj pomohly rozvoji Plzeňského kraje i jižních Čech nejvíce ze všech operačních programů. Celkem bylo podpořeno 1147 projektů, jejichž příjemcům bylo proplaceno více než 17,9 miliardy korun. A nejsou to jen památky, Unie pomáhá v sociální oblasti, zdravotnictví nebo třeba v dopravě.

„Správa a údržba silnic Jihočeského kraje spravuje více než šest tisíc kilometrů komunikací. V rámci projektů modernizace komunikací II. a III. třídy bylo modernizováno více než 800 kilometrů, což je téměř 13 procent silniční sítě v Jihočeském kraji. Na tyto projekty bylo díky Regionálnímu operačnímu programu Jihozápad proplaceno příjemci více než 1,6 miliardy korun,“ vysvětluje hejtmanka Ivana Stráská.

Pro Budějovice byla klíčovou takzvaná zanádražka, kopírující směr Nádražní a Strakonické silnice, kterým jako alternativní cesta odlehčila. Měří čtyři a půl kilometru a Evropská unie na ni z ROP Jihozápad přispěla částkou přes půl miliardy korun. „Rozhodně pomohla ke zlepšení bezpečnosti provozu, ke zlepšení dopravní obslužnosti a dostupnosti a plynulosti dopravy. Vznikla při ní také řada nových parkovacích míst,“ potvrzuje budějovický primátor Jiří Svoboda.

Podpora z Evropské unie významně zlepšila kvalitu silnic a promítla se i do obnovy mostů. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje získala v letech 2013–2014 na rekonstrukci sedmi mostů z ROP Jihozápad dotaci vyšší než 19 milionů korun. Jedná se o mosty v okresech Prachatice, Jindřichův Hradec, Strakonice a Český Krumlov, konkrétně o most u obce Hracholusky, v Horním Meziříčku, o most za Novosedly, u Volenice a tři mosty v obci Kuří. Na jihu vznikly také desítky kilometrů cyklostezek.

„Přínos Evropské unie je pro region velmi významný. ROP Jihozápad přispěl k výstavbě nebo modernizaci 20 mateřských škol, v rámci 42 projektů byla nově založena nebo rekonstruována veřejná zeleň o rozloze přesahující 23 hektarů, v oblasti cestovního ruchu bylo zrekonstruováno a zrestaurováno 76 historických památek,“ shrnuje Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Ten efekt je vidět na každém kroku a řada investic bude mít pozitivní vliv na region po desítky dalších let, ať už byly peníze použity na vývoj a inovace nebo vloženy do životního prostředí. Unie pomáhá – a důkazem je právě Jihočeský kraj a jeho proměna v posledních deseti letech.