Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

MHD tentokrát vypravila stroj času

Posadili jsme je vedle sebe. I když jen fiktivně. Ředitel budějovického dopravního podniku Slavoj Dolejš odpovídá na otázky časopisu Barbar – a stejné dotazy dostává i jeho předchůdce před 50 lety, jako bychom je dokázali vyslat do roku 1969. Proč? Chceme zjistit, nakolik se liší svět veřejné dopravy tehdy a dnes. Chceme porovnat jedno místo a jednu službu v rozmezí celého půlstoletí. A tak pro odpovědi z roku 1969 studujeme materiály v archivech a téměř přesně citujeme pasáže z autentických dokumentů. Jako by skutečně seděli vedle sebe. Dva ředitelé jednoho podniku.
19. Únor 2019 - 10:32

Kolik cestujících ročně svezete?

2019: V roce 2018 jsme přepravili 47 milionů cestujících což je oproti předchozímu roku přírůstek o více než osm milionů.  K největšímu nárůstu došlo především v počtu abonentů, kteří využívají MHD pravidelně, a to zhruba o jednu třetinu. Tento nárůst poptávky zákonitě vyžaduje větší nároky na finanční zajištění provozu.

1969: V roce 1968 jsme přepravili 30 milionů cestujících což je přibližně stejně jako v roce předchozím. Máme však plán navýšit počty přepravených osob do roku 1975 na 33,8 milionu. V dopravě bude nutno zařazovat do provozu postupně stále větší počet autobusů, zejména nový městský typ ŠM 11 a omezovat dopravu trolejbusů. Tento nárůst služeb bude vyžadovat značné finanční částky na investice.

Jakou máte zpětnou vazbu od cestujících? Jak hodnotí vaše služby?

2019: Jsem přesvědčený, že dnešní MHD je velmi vstřícná k cestujícím, jak z hlediska přístupu, tak v oblasti komfortu. V posledních letech proběhla masivní modernizace vozového parku. Snažíme se být zákazníkům blíž a co nejvíce jim cestování usnadnit. Potýkáme se s dopravními kolonami ve špičkách, což zhoršuje časovou spolehlivost spojů. Díky dopravním opatřením ve prospěch MHD se nám ovšem daří průměrné zpoždění snižovat. Setkáváme se s podněty k čistotě vozového parku, ale věřte, že naši zaměstnanci vozy neznečišťují.  Shrnu-li to, tak cestujícím logicky nejvíce vadí zpoždění spojů, čistota vozů a někdy kritizují i přístup řidiče. Všemi podněty od cestujících se intenzivně zabýváme a díky tomu se nám daří naše služby průběžně zlepšovat.

1969: Meziročně bohužel dochází k nárůstu počtu stížností. Často si cestující stěžují na nedostatek předprodejních míst. Zavedli jsme proto prodej jízdného v několika závodech. Bohužel nám dochází k časovému zdržení spojů vlivem bezproudí nebo čekání na železničních přejezdech. Cestující velmi rozhořčeně reagují na tato zpoždění, stejně tak narůstají stížnosti na jízdní personál. Mnozí cestující byli o to víc rozhořčeni s ohledem na změnu tarifu. Všechny stížnosti po přešetření byly projednávány na školení jízdního personálu. Pro nesprávné jednání byla vyslovena příslušným pracovníkům důtka a v některých případech došlo ke krácení výkonnostních prémií, i k jejich odejmutí.

Jací jsou dnes cestující? Co o nich říkají řidiči?

2019: Vše se odvíjí od stavu společnosti a všeobecné nálady. Pro řadu cestujících je řidič jediným pracovníkem dopravního podniku, se kterým přijdou do kontaktu. S trochou nadsázky se dá říci, že někdy je to prostě láska na první pohled. Ale teď vážně, všímáme si, že v poslední době panuje všeobecná neúcta k lidské práci, cizímu majetku a veřejnému zájmu. Nesmyslné znečisťování vozidel nebo bezdůvodné poškozování vnitřků vozů či zastávkového mobiliáře, ignorace pravidel, narůstající agresivita a zvyšující se počet černých pasažérů, to nás a naše řidiče trápí.

1969: V poslední době je velký tlak na navyšování rozsahu MHD V Českých Budějovicích ze strany cestujících. Musíme zavádět posilové spoje. Prostředků k zajištění těchto požadavků se však dopravnímu podniku nedostává. Což způsobuje časté konflikty mezi cestujícími a jízdním personálem. Nepřispívá k tomu ani navyšování tarifu jízdného, bez kterého však nejsme schopni zajistit prostředky k dosažení plánovaných cílů. Celkově lze konstatovat, že mezilidské vztahy se zhoršují a přibývá rozhořčenosti na obou stranách.

Zkuste odhadnout, co bude jednou pro vaši dobu typické – co bude v MHD symbolem přelomu 60. a 70. let 20. století a přelomu 10. a 20. let 21. století.

2019: Typickými znaky současné doby jsou modernizace dopravy, zvyšování standardů kvality, a s tím spojené zvyšování nákladů na veřejnou dopravu, velké investice. Nedílnou součástí dnešní veřejné dopravy je její preference na páteřních trasách a důležitých křižovatkách. Velký důraz je kladený na elektromobilitu a ekologii. Pro toto období jsou dále charakteristické změny na trhu práce, způsobující nedostatek pracovních sil. Jsem přesvědčený, že jsme na počátku změny principů, na kterých je veřejná doprava založena.

1969: Charakteristická pro dnešní dobu je stále se rozšiřující městská doprava a nevyhnutelný růst provozních nákladů, který si vynutil změnu tarifu městské hromadné dopravy. Zavedení výhodných měsíčních jízdenek přispělo ke zrychlení městské dopravy. Českobudějovickou MHD dneška symbolizuje také plánované nahrazení pomalé trolejbusové dopravy autobusovou. Tím dochází k odstranění nedostatku způsobovaného přerušením dodávky elektrické energie v důsledku přetížení sítě. Dnešní dobu provází kritický nedostatek pracovních sil.

Kolik vozů dnes má dopravní podnik a v jaké jsou kondici?

2019: V roce 2018 proběhla nejrozsáhlejší modernizace vozového parku v historii MHD v Českých Budějovicích. V současnosti provozujeme 88 autobusů, 57 trolejbusů a 11 elektrobusů. Třetina vozového parku jsou zcela nová vozidla. Vozový park nebyl nikdy v tak dobré kondici.

1968: Dnes dopravní podnik vlastní 47 autobusů, 39 trolejbusů a 16 vozidel taxi. Koncem pololetí 1969 však plánujeme provozovat 67 autobusů, 28 trolejbusů a 19 osobních vozů taxi. Jsou vyřazovány zastaralé trolejbusy, které jsou nahrazovány moderními autobusy.

Co dnes trápí ředitele dopravního podniku?

2019: Trápí nás růst provozních nákladů převážně způsobený nárůstem mezd. Velkou komplikací jsou termíny dodávek vozidel a náhradních dílů. Po personální stránce jsme se úspěšně poprali s nedostatkem řidičů a dnes jsme snad jediný městský dopravce, který má plné stavy, a některé zájemce musí dokonce odmítat. Ovšem obavu mám o ostatní odborné technické profese, kde se situace pravděpodobně v dohledné době nezlepší.

1969: Složitá situace je v oblasti personálního a materiálního zajištění provozu. Nedostatek řidičů a vysoká nemocnost jízdního personálu vyvolávají značné obtíže při zajišťování provozu. Stupňující se ztrátovost z každého ujetého kilometru je podkladem požadavků na úhradu ztrátového hospodářského výsledku podniku. Požadovaná dotace z rozpočtu MěstNV je podstatně nižší proti původně uplatňovanému návrhu.

 

 

CELÝ ČLÁNEK ČTĚTE V ÚNOROVÉM ČÍSLE ČASOPISU BARBAR!

Na stáncích v prodeji za 49 Kč!

Elektronická verze ke stažení za 35 Kč na Alza.cz!

Předplatné je možné pořídit ZDE - 10 čísel (včetně letního a zimního speciálu) za 390 Kč!