Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Papírová mise pěti generací

„Tady to je můj dědeček a tohle zase praděda,“ ukazuje na starých fotografiích Bohumil Plojhar. „Tady náš barák v Široké, co je dnes prodejna. Rodina ho koupila v roce 1932, původně tam byla továrna,“ listuje fotoalbem. Plojharovi tvoří kus budějovické historie. Plojharovi jsou papír. V páté generaci na cestě lemované papírem, dnes stejně jako před sto lety.
25. Červenec 2018 - 06:06

Letos v září to bude 130 let, co František Ployhar založil v Budějovicích knihařství. V roce 1920 k němu jeho syn Bohumil přidal výrobu kartonáže. Po roce 1945 zavedla další generace úspěšnou výrobu luxusních dopisních papírů, bohužel těsně před tím, než nastoupivší komunisté začali „dělat pořádek“: z majitelů se stali zaměstnanci družstva, plnící shora diktované normy bez možnosti rozvíjet své vize. „Otec vždycky hodně žil minulostí. Myslím, že už moc nevěřil, že firmu dostaneme zpátky,“ popisuje situaci těsně před listopadem Bohumil Plojhar – zástupce čtvrté generace papírníků, který firmu nyní spoluvlastní rovným dílem se svým bratrem Petrem.

Majetek zpátky nedostali. Museli si ho vykoupit. Družstvo spravující firmu si totiž v roce 1990 nárokovalo její zhodnocení, přestože pouze využívalo stroje a zařízení, které komunisté rodině sebrali. Přemýšlet ale nebylo o čem, převzít zpět rozhodování o firmě bylo pro rozeného papírníka přirozenou potřebou. Znovu být pánem nad svým osudem, inovovat, tvořit, na vlastní papír psát nový příběh, už ve vlastní režii, a předat řemeslo další generaci. „Kdykoli přišli mí synové, že potřebují peníze na mobil nebo kredit, museli si je vydělat. Logicky zaklepali nejdřív na dveře doma ve firmě. Získali tak kromě peněz i zkušenost a vztah k rodinnému byznysu,“ vysvětluje Bohumil Plojhar.

To spojení rezonuje napříč historií i současností Plojharů: rodinná firma. Její atmosféra je cítit všude - v továrně na kartonáž, kancelářích i v prodejně v Široké ulici. „Rodinná firma dává vždycky něco navíc. Opravdovější vztahy, větší závazek, ale i zodpovědnost. Vaše práce je opravdu vaše, lidé se navzájem vnímají. Když mluvíte, poslouchají, co říkáte, poradí, aniž si o to musíte říkat, přejí vám úspěch, protože je to i jejich vizitka. Za kvalitu ručíte vším a nikdo vám nic neodpustí, nic se nikde neztratí, nepřehlédne, když uděláte botu. Nic se nevyřeší samo, není koho pověřit. A zákazníci mají jistotu té nejlepší péče, protože jsou v rodině… a o koho se lépe staráte než o vlastní děti?“ shrnuje své pocity z krátkého angažmá u Plojharů Jana Kubištová, která má u Plojharů na starosti marketing. „Po velkém korporátu je rodinná firma něco jako nápravné zařízení, ovšem s pětihvězdičkovým servisem a garancí dobré zkušenosti. Dostanete všechno, co potřebujete, ale nikdo vám nic neodpustí. Zodpovědnost vám nikdo nemusí vnucovat a připomínat, prostě ji cítíte. Jako v rodině. Všichni mají zodpovědnost za všechny.“

Plojharovi dnes mají přes 80 zaměstnanců: v kartonážní výrobě, v obchodu nebo v papírnictví v Široké ulici. Právě papírnictví je vlajkovou lodí Plojharů, díky níž většina Budějčáků jméno Plojhar zná. Prodejna před několika lety inovovala design, kompletně změnila koncepci. Nápad se zrodil v hlavě Jakuba Plojhara, pokračovatele rodu v páté generaci. Během studia ve Velké Británii poznal, jak fungují tamní obchody. Doma zatím drobní prodejci bojovali s tlakem řetězců a nákupních center, cenově nedokázali konkurovat a jiný způsob soupeření nepovažovali za možný. Plojharovi se vydali jinou cestou – vložili do svého papírnictví svou lidskost a emoce a stvořili místo, které dýchá inspirací. Místo, kde zatoužíte tvořit a dělat radost sobě i druhým. Při nakupování si můžete dát kávu nebo prostě posedět a nechat se okouzlit nekonečnými možnostmi světa papíru.

„Chvíli to vypadalo, že jsme šlápli vedle. Lidé se ptali, kam zmizelo papírnictví. Někteří dokonce měli pocit, že přišli na recepci luxusního hotelu, a mezi dveřmi se otáčeli. Když se ale odvážili vstoupit, ocitli se ve světě papíru, plnicích per, notesů a kouzel, a přitom pořád v jejich papírnictví. Jen se u nás teď cítí jinak – prostě hezky,“ vypráví Bohumil Plojhar.

Plojharovi žijí a dýchají papírem. Jsou odvážní a přesvědčiví ve své víře, že každý člověk potřebuje nejen užitek, ale i krásu, protože obojí podporuje sebevědomí. Přinášejí na český trh výrobky unikátní myšlenkou, technologií i špičkovým designem. Inspirují se nepřebernými možnostmi papíru a jeho využití. Mají nač navazovat, a přitom se neuzamykají v minulosti. Na papír denně načrtávají nové vize, v nichž se neomezují jen svou firmou. Vnímají svou zodpovědnost také vůči místu, v němž žijí a pracují. Podporují komunitní život, podílejí se na sousedských akcích v Široké ulici, pořádají vernisáže, podporují tvořivost dětí, zajímají se o to, jak funguje správa města. Snaží se přispívat ke kultivaci prostředí, v němž podnikají a žijí. Chtějí Budějovice sebevědomé, inspirativní, živé. A také krásné: obchod v Široké ulici není jen byznys, je to kus města, který Plojharovi proměnili pro sebe i ostatní.

U Plojharů se rodí i další nápady, a také dědicové – šestá generace Plojharů je sice zatím v plenkách, ale už teď je slyšet. Přijďte se k Plojharům podívat, oslavte s nimi 130. narozeniny. Budete vítáni off-line v Široké 14, anebo on-line na webu www.plojhar.cz.