Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Po hradech a Budějovicích bojujících

„Procházka po jihočeských hradech a jejich zříceninách“ od Jiřího Cukra a „Boj o České Budějovice v letech 1618–1619“ z pera Tomáše Sternecka. To jsou dvě jihočeské novinky, které v létě vydalo budějovické nakladatelství Veduta.
Jan Štifter
13. Září 2019 - 10:20

Cukrův bedekr provede zájemce jihočeským středověkem. Představuje nejznámější dominanty kraje, jako je Landštejn, Rožmberk nad Vltavou, Český Krumlov nebo Zvíkov, ale přidává tipy i na méně známá místa. Seznamuje s Pořešínem, který z jihočeských zřícenin prodělal za posledních dvacet let největší proměnu (teprve nedávno tu archeologové odkryli základy válcové věže), radí navštívit Myšenec nebo Borotín – ten se objevil v několika filmech, například v pohádce Bořivoje Zemana Honza málem králem. Archivář Jiří Cukr každou památku nejen lokalizuje, ale informace také důkladně třídí – vybírá vždy ty největší zajímavosti. Které hrady byly přestavěny na pivovary? Který moravský hrad leží v Jihočeském kraji? Na tyto otázky dává odpověď kniha „Procházka po jihočeských hradech a jejich zříceninách“.

Tomáš Sterneck zabrousil do poměrně krátkého období v historii krajského města, ocitá se v čase na počátku dějinné katastrofy, třicetileté války, která zpustošila jihočeský venkov. S historickým úvodem rekonstruuje události od počátku 17. století, kdy ani za hradbami nebylo bezpečno. „Dva kočáry projely Pražskou branou. Třetí zčásti najel na padací most, vtom se však zastavil pod zvednutou mříží. Kočí prohlásil, že si zapomněl v hostinci peníze. Náhle zaznělo několik výstřelů. Ze skrýší se vyhrnuli vojáci, ovládli bránu a vpadli do města…“ To období je dramatické a na první pohled nepřehledné, ale Tomáš Sterneck si s vyprávěním dovede poradit, takže jasně a srozumitelně líčí dlouhotrvající boj o jedno město. Publikaci doplňují medailony hlavních aktérů a řada ilustrací. Zaznamenat by ji měli všichni zájemci o regionální dějiny, je také cenným přínosem k pochopení klíčových momentů raného novověku v českých zemích.