Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Pomáháme lidem stavět vysněný zdravý domov

Prvním dubnem dochází ve společnosti Wienerberger k několika významným změnám, které se dotknou především vnitřního uspořádání firmy a některých vrcholových pozic. V konečném důsledku však budou mít jistě přesah i ke komunitám partnerů a zákazníků. Všem změnám, ale i současné pozici a dalšímu směřování společnosti, se věnuje v následujícím rozhovoru Kamil Jeřábek, jednatel a nový generální ředitel společnosti.
20. Srpen 2021 - 16:09

V pozici jednatele Wienerbergeru jste už několik let působil, do prostředí koncernu jste ale přišel z rodinné firmy. Je něco, co si z těch pěti let ponesete dál jako zajímavé poznání?

Právě to, co zmiňujete, setkání dvou světů. Tondach, byť koncern, byl  rodinnou firmou, s řízením spíše vztahovým nebo hodně vztahovým. Wienerberger je korporace kotovaná na burze, všechny rozhodovací a reportovací procesy jsou tu na úplně jiné úrovni a byl to opravdu střet dvou kultur. Nikoliv ale v rušivém či nepříjemném smyslu. Ta vztahová část se – alespoň pro mne – obohatila o nový, strategický rozměr. Tondach pod křídly Wienerbergeru začal uvažovat v širších souvislostech. Obohacením pro mne bylo i pracovat po boku Luďka Bárty, protože on jako zkušený cihlář mne do výroby cihel skutečně zasvětil, jeho zkušenost byla pro mne neocenitelná. My jsme v Tondachu cihly také vyráběli, ale v mnohem menší míře, pro Wienerberger je to core business. A ještě poznámka k Luďku Bártovi – bylo pro mne skvělým základem, že se o své zkušenosti chtěl dělit. Tím mi pomohl proniknout do hloubky mnohem rychleji, než bych to dokázal sám. A že se má o co dělit.

Od prvního dubna vzniká pozice generálního ředitele, ale není to jediná změna ve struktuře vaší společnosti. Jednatelé budete nově dokonce tři namísto dosavadních dvou.

Wienerberger se celosvětově přizpůsobuje tomu, že jsme sice nadnárodní korporace, ale byznys, který děláme, je velmi lokální. A abychom obstáli na lokálním trhu, potřebujeme nikoliv univerzální, ale lokální nástroje, cesty a řešení. Rakouské vedení si to uvědomuje, a matka chce proto poskytovat jednotlivým dcerám ještě širší prostor pro autonomní rozhodování. Ale aby bylo možné celou skupinu efektivně uřídit, potřebujeme mít kompatibilní, jednotnou organizační strukturu. My se tedy současnými změnami přizpůsobujeme modelu, který se v celé skupině ukázal jako funkční. Tou nejviditelnější změnou je, že jsme nově tři jednatelé, já z pozice generálního ředitele se zodpovědností za obchod a marketing, Petr Magda jako jednatel pro finance a administrativu a Vlastimil Cech, jednatel pro výrobu.

Dojde s těmito interními změnami i k nějakému posunu strategie směrem k trhu?

Strategii jsme v posledních letech připravovali společně právě s Luďkem Bártou, a nemyslím si, že dojde k nějakým zásadním změnám. Rozhodně je neplánuji, mám v úmyslu pokračovat v linii, kterou jsem pět let pomáhal budovat. Vycházeli jsme z toho, co je pro naši společnost dobré, snažili jsme se dělat věci s určitou vizí a přesahem. Na to určitě chci navázat. Ale vidím i příležitost ke změně, která může být ku prospěchu společnosti. Je jí ještě větší interní propojení našich dvou vnitřních světů. Já jsem měl historicky na starosti obchod a marketing, Luděk Bárta pak výrobu a finance. Nyní bude každou oblast mít sice i nadále ve své gesci jeden z jednatelů, ale zastřešující pozice generálního ředitele by právě měla pomoci jejich ještě těsnější integraci, tomu, aby se dva odlišné světy prolnuly a lépe spolupracovaly. Cílem je ještě více využít existující firemní potenciál, častěji se potkávat napříč odděleními a hledat vždy to nejlepší řešení pro společnost jako celek. Máme skvělé lidi a jde jen o to, vytvořit jim prostor pro skvělá řešení. A věřím, že výsledkem bude větší zaujetí všech firemních úrovní na společném výsledku a obrazu společnosti, což by v celkovém kontextu měl pocítit i zákazník.

Není to další prvek ze strategického arzenálu rodinné firmy? Mluvíte o něčem, co by se dalo charakterizovat jako ownership, a ten právě u rodinných firem bývá velkou předností…

I tak by se to asi dalo pojmenovat. Integrovat všechny části celku a snažit se ještě více o to, abychom všichni měli zájem na společných věcech. Je to asi přístup, který mám ve své DNA, je to prvek, který je mi velmi blízký. Cítím se být týmovým hráčem, možná i proto, že jsem dlouho dělal týmový sport. A asi mne takto formovalo i třináct let v prostředí rodinné firmy. Rozhodně jsem přesvědčen, že doba nenahrává solitérům, že je potřeba hledat shodu na větší platformě. Pak všechna řešení mají širší podporu zevnitř a větší zásah směrem ven, jsou komplexnější, protože zohledňují pohledy profesionálů z více oblastí.

Vedle personálních změn dochází i ke změnám organizačním…

Kdo neroste, pomalu odumírá. Můžeme a chceme samozřejmě růst dalším zlepšováním produktů a služeb, ale to má své meze. Jednou z cest růstu, kterou Wienerberger již tradičně jde, jsou akvizice a integrace. Současně integrujeme společnost Semmelrock, která již byla členem skupiny, ale podobně, jako tomu bylo před šesti lety u značky Tondach, se dnes organicky včlení do struktury Wienerbergeru.

Máte vizi, kam se lze ještě posunout? Protože třeba váš Program Wienerberger e4 dům je velkoryse koncipovaný program podpory…

Máme, a právě ten program, který zmiňujete, je dobrým příkladem. Běží tři roky, v loňském roce jsme ještě zintenzivnili naše úvahy směrem k segmentu rodinných domů, kde je velké procento těch, co stavějí svépomocí. A právě svépomocníkům chceme být ještě blíž, protože oni i s ohledem na legislativu, která není příliš vstřícná, řeší celou řadu nepříjemných a obtěžujících problémů. Takže pro ně chystáme, tam, kde můžeme, zjednodušení života. Sám teď absolvuji přípravu stavby a znám martyrium kolem stavebního povolení a hledání jehel v kupce sena v podobě kvalitních dodavatelů a řemeslníků. To chceme pomoci řešit.

 

WIENERBERGER s.r.o.

Společnost patří do nadnárodní skupiny Wienerberger AG se sídlem ve Vídni, která je světovým lídrem mezi výrobci keramických stavebních materiálů. V České republice vlastní několik výrobních závodů a je největším tuzemským výrobcem pálených cihel i největším výrobcem keramických střešních krytin u nás. Portfolio Wienerberger na českém trhu zahrnuje zdicí systém Porotherm, obkladové a lícové cihly Terca, keramickou dlažbu Penter i pálenou střešní krytinu Tondach.

Více informací na www.wienerberger.cz.

 

Ing. KAMIL JEŘÁBEK

Vystudoval materiálové inženýrství na pražské ČVUT, kde absolvoval v roce 1992. Profesní dráhu zahájil jako produktový manažer pro šikmé střechy u zahraniční firmy dovážející do ČR stavební materiály, později se stal členem vedení jednoho z výrobců skupiny, dodavatele podstřešních izolací. V roce 2002 nastoupil jako obchodní ředitel ke značce Tondach, s níž spojil celý svůj další profesní život. V roce 2010 se stal jednatelem společnosti a v roce 2015 se stal, díky akvizici společnosti Tondach, jedním z jednatelů společnosti Wienerberger.

Kamil Jeřábek je ženatý, otec tří synů a dnes již i šťastný dědeček. Dlouhá léta aktivně hrál fotbal.