Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

VISCOFAN CZ: Zdravá firma je nekuřácká

Moderní a především zdravá firma – to je koncepce, kterou si ve svých plánech před nedávnem zvolil management nadnárodního výrobce potravinářských obalů VISCOFAN CZ s.r.o., sídlící v Českých Budějovicích. Zmíněné ozdravění se mělo mimo jiné týkat úplného zákazu kouření nejen ve vnitřních, ale i venkovních prostorách společnosti. Vývoj kolem pandemie nemoci covidu-19 nově přesunul priority zaměstnavatele jinam, paradoxně ještě blíž k ochraně zdraví lidí, kteří pro VISCOFAN CZ s.r.o pracují.
Petra Vicková
10. Květen 2021 - 11:22

„Chtěli jsme vytvořit prostředí, které je pro naše zaměstnance přívětivé a má svou úroveň. Vycházíme lidem v mnoha ohledech vstříc, protože věříme, že i na pracovišti lze udržovat vztah, v němž je oboustranný respekt a důvěra. Místo, kde všichni pracujeme, by nemělo být jen prostorem pro výměnu hotových výrobků. Mluvím například o tom, že ačkoliv se vnější podmínky často mění, náš servis pro pracovníky zůstává dlouho na stejné úrovni,“ vysvětluje personální manažer firmy Martin Šilha.

Původní záměr vedení firmy se soustředil na eliminaci kouření v celém areálu firmy v českobudějovické Průmyslové ulici a v logistickém centru v ulici Antala Staška. Omezení kouření ve vnitřních prostorách stanoví již čtyři roky platný tzv. protikuřácký zákon, v tuto chvíli ale šlo o kuřácká místa venku.

„Bylo nám jasné, že omezení tohoto druhu vyvolá diskusi, protože víme, že především v dělnických profesích je kuřáků mnoho. Naše snahy vedly k tomu, aby se u nás přestalo kouřit úplně, a potřebovali jsme lidem vysvětlit, že pokud s tímto zlozvykem skončí sami, bude to jen v jejich prospěch. Dokonce jsme se nabídli jim v odvykání pomoci,“ popisuje Martin Šilha.

Vysvětlování, polemika i osvěta mohly pokračovat ještě nějaký čas, ale situace s pandemií koronaviru celý proces restrikce kouření jen urychlila. Ještě předtím, než povinné testování ve firmách schválila vláda, začal VISCOFAN CZ s.r.o. s dobrovolným testováním zaměstnanců v intervalu jednou týdně. Tato zkušenost je teď pro společnost přínosná, neboť má již zavedený fungující systém, který pomáhá naplnit nařízení vlády. Každý výrobní proces či oddělení má vyčleněný časový slot, v němž jsou pracovníci otestováni.

„Během tří testovacích dní v týdnu jsme tak schopni otestovat všech 620 zaměstnanců a navíc i pracovníky externích firem, které s námi úzce spolupracují,“ vysvětluje Martin Šilha.

Ve světle nových skutečností se intolerance kuřáků ve VISCOFANu CZ s.r.o. dostává v pozornosti zaměstnavatele na druhé místo, to první zaujímá právě zajištění funkční ochrany zdraví lidí v potravinářském provozu. Zajít si během pracovní doby na cigaretu do vyhrazených kuřáckých míst bez povinných respirátorů, dalších ochranných prostředků a mimo dodržené rozestupy už není jen nevítané, je to vzhledem k špatné epidemiologické situaci i poněkud nebezpečné.

Přístup ke kuřákům se ve větších výrobních a potravinářských společnostech Jihočeského a Plzeňského kraje liší. Je otázkou, zda současnou benevolenci postupem času nezpřísní právě protikoronavirová opatření. „Kouření ve vnitřních prostorách budějovického závodu Robert Bosch, spol. s r.o., je skutečně zakázáno, ve venkovních prostorách mají zaměstnanci vyhrazené kuřácké zóny. Po nástupu pandemie v březnu 2020 jsme tyto prostory ještě rozšířili z důvodu umožnit odstup dva metry od vedle stojící osoby,“ říká Roman Pavel, manažer komunikace společnosti.

V Plzeňském Prazdroji je situace obdobná, popisuje ji tiskový mluvčí Zdeněk Kovář: „Uvnitř je všude striktní zákaz kouření. Venku v areálech našich pivovarů jsou zřízené tzv. kuřárny, tedy místa, kde lze v souladu s bezpečnostními a požárními předpisy kouřit. Oproti běžnému režimu před pandemií koronaviru ale i v těchto venkovních kuřárnách platí zvýšená hygienická opatření, tedy ani zde se lidé nemají shlukovat a musí dodržovat dostatečný distanc.“

I podle Markéty Ježkové z Budějovického Budvaru, n .p, zaměstnanci pivovaru místa určená ke kouření respektují. „Ani z jejich zpětné vazby jsme nezaznamenali nějaké stížnosti nebo nespokojenost. Je ale třeba říct, že kuřáků v pivovaru příliš mnoho nemáme.“ 

VISCOFAN CZ s.r.o. podobnou cestou omezené snášenlivosti jít nechce. Energie i prostředky, které jsou pro tuto oblast vynaloženy, plánuje využít účelněji, např. do dotací sportovních aktivit nebo jiných výhod, které budou zaměřené nejen na fyzické zdraví, ale i na duševní hygienu či zdravé stravování zaměstnanců. V plánu zde mají programy, z nichž si podle vedení vybere každý. Příkladem mohou být připravované wellness relaxační kúry, jež budou probíhat ve fitness přímo v prostorách podniku.

„Velký důraz klademe na sociální a rodinný život a jeho propojování s firmou. Nechceme být jen práce, chceme být skutečné společenství a dobrá parta. Znovu opakuji, že chápeme, že přestat kouřit den ze dne skutečně není jednoduché, pozitivní krok do budoucna to ale určitě je, a to v každém věku. Čísla ukazují, že v České republice kouří pravidelně zhruba třetina dospělých, kteří umírají v průměru o patnáct let dříve, než kdyby nekouřili. Zanechání tohoto zlozvyku pomůže s lepším dýcháním, v prevenci nádorových onemocnění i v odolnosti proti častým infekcím. V neposlední řadě člověk ušetří spoustu peněz,“ uzavírá Martin Šilha.

 

Jarní číslo časopisu Barbar v prodeji na alza.cz!

Předplatné můžete zakoupit na send.cz