Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

To se povedlo! Nejkrásnější rekonstrukce

Proč stavět na zelené louce? Na jihu Čech je řada skvělých objektů, které lze zajímavě zrekonstruovat. Nejpovedenější realizace jsme vybrali společně s architektem Mirkem Vodákem ze spolku CBArchitektura, nominovaného na cenu Architekt roku 2018.
Martina Mazancová, Foto: Milan Havlík
09. Listopad 2018 - 12:34
  1. Dům Štěpánka Netolického v Třeboni na Masarykově náměstí

Cíl byl jasný. Při rekonstrukci chtěli architekti navrátit domu jeho historickou hodnotu a odstranit nevhodné novodobé zásahy. Objekt je součástí Městské památkové rezervace a sám je nemovitou kulturní památkou. V současné době prostory slouží k umístění stálé expozice historie rybníkářství jižních Čech a pro připomenutí odkazu osobnosti Štěpánka Netolického, zakladatele třeboňské soustavy a Zlaté stoky. Funguje tu také galerie, obřadní síň a byt správce.

„Dům byl opravdu ve špatném stavu a potřeboval vyřešit bezbariérový přístup. S tím byl velký problém, protože v domě se nacházejí podlahy několika úrovní. Nakonec se vše podařilo vymyslet a pomocí výtahu se lze dostat až do podkroví. Myslím, že i památkáři mohou být spokojeni, protože výtah není na první pohled vůbec znatelný, jsou vidět pouze jeho dveře, jinak byste ho v domě vůbec nenašli,“ komentuje sám tvůrce projektu Jaromír Kročák.

O architektonickou studii a projekt se zasloužil architekt Jaromír Kročák z Ateliéru Kročák a spolupracovali na něm Josef Fugl, Václav Čihák a Jiří Zikmund. Celkový čas na realizaci zabral dva roky, a to mezi léty 2013–2015.

  1. Radnice a knihovna v Kardašově Řečici

V Kardašově Řečici chtěli architekti vrátit budově původní vzhled a obnovit cenné klasicistní prvky. Zároveň výraz domu posunuli do 21. století. Nápadný je vikýř s propracovanými detaily a hodinami.

Úpravy se zaměřovaly zejména na interiérové prvky. Vnitřní dispozici budovy se podařilo upravit velmi efektivně tak, že nevznikla nutnost přístavby, což mělo kladný dopad na zachování původního objemu. „Prvotním záměrem obce byla novostavba, ale na základě poměrně dlouhé veřejné diskuse byla vypsána architektonická soutěž na rekonstrukci stávajícího objektu,“ upřesňuje budějovický architekt Mirek Vodák.

Návrh a projekt zpracoval Jakub Žižka a Pavel Šmelhaus z ATELIERU Žižka v Praze. Projekt byl zahájen v dubnu roku 2013 a dokončen v roce 2016.

  1. Rekonstrukce a dostavba radnice v Českých Budějovicích

„Dostavba budějovické radnice je výsledkem architektonické soutěže, které se na konci devadesátých let účastnila řada vynikajících českých architektů. Zajímavostí je, že novodobá věž měla být původně mnohem vyšší a stejně jako velkorysé otevřené atrium měla symbolizovat novou demokracii a otevřenost občanům,“ vysvětluje Vodák.

Během druhé fáze rekontrukce a přestavby historické radnice na náměstí Přemysla Otakara II. se realizační tým držel hesla Radnice na radnici, které reprezentuje snahu o návrat podstatné části správních úkonů do prostor historického areálu radnice. Hlavní koncept projektu se odvracel od klasického středoevropského schématu, tedy chodby a jednotlivých pracovišť za zavřenými dveřmi. Toto schéma měl nahradit skandinávský a severoamerický vzor, kde jsou jednotlivá pracoviště více otevřená. Výsledek architektonického zásahu se pokouší o to, aby radnici byla přiznána doba jejího vzniku v kombinaci s moderními funkčními prvky.

Autory projektu jsou Zdeněk Jiran a Michal Kohout z ateliéru Jiran Kohout. Realizace probíhala mezi lety 1998–2000.

  1. Spolkový dům ve Slavonicích

Na půdorysu původního německého domu vznikla stavba, která svými jednotlivými vrstvami ukazuje na pohnutý příběh celého kraje ve 20. století. Dům má velmi kompaktní a jednoduchý tvar a díky nově vloženým technologiím je energeticky značně úsporný. Na tak malém městě se zároveň jedná o velmi zajímavý kulturní prostor s celoročním programem. Stavba od studia ov-architekti byla v roce 2015 nominována na prestižní evropskou cenu Mies van der Rohe Award.

Původní interiér byl téměř zničen a stejně tak dodatečné přístavby byly v havarijním stavu. Nově dům získal o jedno patro navíc. Dnes je v objektu kavárna, kanceláře, sály a učebny. Během let 2006–2014 se o realizaci postarali autoři Jiří Opočenský a Štěpán Valouch.

  1. Javornická palírna

Na základech původní hospodářské usedlosti z konce 19. století vyrostl nový, částečně rekonstruovaný areál Javornické palírny. V objektu se nachází novostavba ovocného lihovaru a zrekonstruovaná budova bývalého hostince, chléva a stodoly. Svůj prostor k bydlení si tu vybudovala rodina majitele a ještě zde zbyl prostor pro případné hosty.

Z původního objektu se podařilo zachovat jen základní hmotu a některé nosné stěny a hlavní budovy. Přibyl objekt kvasírny, dřevník a garáž. Zcela nově vznikl objekt palírny, díky němuž se podařilo celkový objekt uzavřít a vytvořit chráněný dvůr. Z dálky není poznat, že se z větší části jedná o novostavbu, to je možné rozeznat až při bližším a podrobnějším zkoumání.

„Hlavním přáním majitele bylo zachovat původní charakter, což se architektům ze studia ADR podařilo skvělou prací s materiálem i detailem. Tam, kde nebylo možné zachovat staré konstrukce, došlo k jejich nahrazení současným způsobem, ale s velkým respektem k původnímu. Došlo tak k přirozenému propojení starého i nového. Kromě palírny je v areálu i výčep a taneční sál,“ říká Mirek Vodák.

Autory projektu jsou Petr Kolář a Aleš Lapka z kanceláře ADR s.r.o. Projekt byl zahájen na počátku roku 2013 a dokončen v roce 2016.

  1. Záchrana gotického hradu a vybudování městské knihovny v Soběslavi

Pro chátrající památku v Soběslavi se podařilo najít účelné a praktické využití. Původní zdivo zůstalo obnaženo a vystaveno. Při hledání řešení se ukázalo jako nejlepší možnost, aby mezi stěny byl vestavěn prosklený kontejner, díky kterému je vytvořeno vhodné klima pro skladování knih a zároveň vizuálně nepřekryje historické zdivo. Dalším problémem se ukázala být narušená statika kamenných zdí. Tu se podařilo vyřešit pomocí vyztužení ocelovými táhly a trámovými podpůrnými konstrukcemi, které protkávají vnitřní prostor v různých směrech a místech. Citlivá vestavba knihovny získala mezinárodní cenu Grand Prix architektů.

Hlavním architektem byl soběslavský rodák Jaromír Kročák, který zpětně projekt hodnotí velmi kladně: „Návštěvnost knihovny se zvedla asi trojnásobně. Nicméně nechci všechny zásluhy připisovat pouze projektu, o chod knihovny a o konání různých akcí se velkou měrou zasluhují také paní knihovnice.“

Použití skleněného kontejneru se podle něj nakonec ukázalo jedinou možnou variantou, protože zdivo hradu potřebuje neustálou vlhkost, aby se nezačalo drolit, a naopak knihy vyžadují sucho.

7. Areál klášterů Český Krumlov

Povedlo se opravit bývalý klášter sv. Kláry, který spolu se dvěma dalšími konventy tvoří ucelený a jedinečný komplex v historickém jádru Českého Krumlova. Cílem rekonstrukce bylo uzpůsobit prostory tak, aby mohly sloužit především pro kulturně vzdělávací účely, jako jsou výstavy, koncerty nebo workshopy.

Areál klášterů prožil renesanci mezi léty 2010–2015 a vyšel na více než 326 milionů korun. O architektonickou stránku se postaral ateliér Masák & Partner.

 

 

... CELÝ ČLÁNEK ČTĚTE V LISTOPADOVÉM ČÍSLE ČASOPISU BARBAR!

 

Na stáncích v prodeji za 49 Kč!

Elektronická verze ke stažení za 35 Kč na Alza.cz!

Předplatné je možné pořídit ZDE - 10 čísel (včetně letního a zimního speciálu) za 390 Kč!