Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Varovné sucho: Končí náš vodní blahobyt?

Sucho se stalo v poslední době velkým tématem. Oprávněně. Letošní léto jsme byli svědky toho, jak v Evropě i v České republice padaly den po dni dosavadní teplotní rekordy, doprovázené naprostým nedostatkem dešťových srážek. Přestože nám voda z kohoutku stále teče a udržuje nás v přesvědčení, že žijeme ve vodním blahobytu, řada obyvatel již citelně pocítila negativní následky sucha a vše nasvědčuje tomu, že se situace bude opakovat.
01. Září 2018 - 12:10

Řada obcí letos omezila nebo přímo zakázala využívání vody z vodovodů pro zalévání, napouštění bazénů nebo mytí aut. V některých obcích dokonce vyschly vodojemy a obyvatelé museli být zásobováni vodou z cisteren. Množily se požáry v lesích a na polích. Dříve než v jiných letech se kvalita vody v řadě vodních nádrží zhoršila v důsledku výskytu sinic natolik, že nebylo možné se v ní koupat bez rizika. Ba dokonce v některých rybnících hynuly ryby v důsledku chybějícího kyslíku ve vodě, který sinice spotřebovaly. Důsledky sucha pocítili i vodáci, kteří na řadě lokalit oblíbených řek, jako je Sázava, Blanice a Lužnice, nemohli kvůli nízkým hladinám vody plout. Některé menší vodní toky během léta zcela vyschnuly. Mnozí chovatelé dobytka začali uvažovat o nucené porážce skotu, nebo k tomu dokonce přistoupili následkem nedostatku pícnin, které na pastvinách jednoduše nestačily vyrůst.

Měnící se podnebí nás varuje a klimatologové to potvrzují, že obdobná dlouhotrvající suchá období, doprovázená velmi vysokými teplotami, jako bylo to z roku 2015 i to letošní, se budou častěji vyskytovat.

Zhruba od roku 1980 se sice pomalu, ale neustále zvyšují průměrné teploty. V nejsušší oblasti v rámci námi spravovaného území, což je Rakovnicko, tento nárůst činí v současné době cca 2 stupně Celsia za posledních 40 let. Roční úhrn srážek se sice téměř nezměnil, ale změnilo se jejich rozložení během roku a zejména se vlivem vyšších teplot zvýšil výpar. Rovněž znatelně ubylo zim s vyšší sněhovou pokrývkou na celém území ČR. Výsledkem je méně vody, která by mohla doplnit zásoby podzemních vod, a rovněž tak méně vody, která běžně odtéká vodními toky. (...)

... CELÝ ČLÁNEK ČTĚTE V ZÁŘIJOVÉM ČÍSLE ČASOPISU BARBAR!

Na stáncích v prodeji za 49 Kč!

Elektronická verze ke stažení za 35 Kč na Alza.cz!

Předplatné je možné pořídit ZDE - 10 čísel (včetně letního a zimního speciálu) za 390 Kč!