Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Zázrak v Klení

Na venkovní omítce kostela je starý opršený nápis: „Otče náš, odpusť nám.“ Zoufalý výkřik z doby, kdy celá stavba hrozila zřícením. Pánbůh snad odpustil – chrám v Klení u Benešova nad Černou je z velké části opravený, a to především zásluhou zdejšího spolku.
Jan Štifter, Foto: Marek Podhora
14. Duben 2020 - 13:49

Snad stojí stranou obce proto, aby nebyl tolik na očích. Kolem vládne dokonalý klid. Dokonce i dětský tábor, jehož areál začíná hned za hřbitovní zdí, utichnul a zarůstá stromy. Ještě před pár lety byl kostel svatého Vavřince cílem táborových bojovek – vedla do něj noční stezka odvahy. Dnes v důstojné podobě opět slouží lidem, loni tu byla první mše po padesáti letech.

„Snažíme se. Udržujeme hřbitov s okolím. Pořádáme brigády, kulturní akce, chceme, aby byl kostel zase chloubou širšího regionu, a samozřejmě úřadujeme – hradíme finanční spoluúčast k dotačním titulům, zajišťujeme projektovou dokumentaci,“ říká členka spolku Marie Vašková.

Postupně se daří: v polovině devadesátých let se objekt dočkal zastřešení, jsou vyspravené klenby, vnitřní omítky, nové žulové kameny nahradily část původní dlažby, kterou odtud rozebrali lidé pro své chaty a chalupy. Zanikla i řada náhrobků v okolí, skončily v základech novostaveb. Nebýt revoluce v roce 1989, do dnešních dnů by areál nepřečkal.

Nasvědčuje tomu i zpráva z roku 1983. Krajské středisko památkové péče tehdy uvedlo, že „šindelová střecha je ze 60 % zborcena, zvláště na severní straně, krov v havarijním stavu, úplně zřícena jižní předsíň… Tajemník pro věci církevní Jihočeského Krajského národního výboru s. Drozdek nedoporučil vynakládání finančních prostředků na záchranu objektu… Navrhl, aby byla zrušena ochrana nad celým objektem“. (...)

 

... CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V JARNÍM SPECIÁLU ČASOPISU BARBAR!

Jarní číslo časopisu Barbar v prodeji mj. na alza.cz

Předplatné můžete zakoupit na send.cz