Rodokmeny od mojedejiny.cz

 • Povodí Vltavy rozvíjí vodní cesty

  Na podzim roku 2019 zahájil státní podnik Povodí Vltavy práce na dvou významných stavebních akcích, které výrazně posunou parametry pro využívání Vltavské vodní cesty kvalitativně dopředu, a to zejména v úseku od Třebenic po plavební komoru Kořensko. Jde konkrétně o zajištění plavebních hloubek v cca dvoukilometrovém úseku pod vodním dílem Kořensko a o modernizaci lodního výtahu pro sportovní plavidla přes hráz vodního díla Orlík.
  16. Prosinec 2021 - 15:47
 • Černé příběhy Bílého kruhu bezpečí

  Nic není černé, ani bílé. A barevné může být díky Bílému kruhu bezpečí. Ten českobudějovický má zásluhu na tom, že se černá barví. A že toho bylo třeba, když covid-19 už dvakrát uvěznil lidi v domovech, mezi svými. Tam by mělo být bezpečno. Ale v mnoha případech to za zavřenými dveřmi vřelo. Domácí násilí. Na volání S.O.S. slyšeli a slyší právě „záchranáři“ z českobudějovického Bílého kruhu bezpečí, který vede Lucie Kozlová.
  ALENA VOLFOVÁ
  22. Listopad 2021 - 12:53
 • Orlík jubiluje, přehrada slaví 60

  První návrhy na zkrocení řeky Vltavy přehradami pocházejí již z konce 19. století. Tehdejší projektanti se inspirovali především na Západě, kde se budování přehrad stalo módní stavební vlnou.
  09. Listopad 2021 - 13:27
 • Boleticko zapomenuté, tím přitažlivější

  Dobová fotografie kostela svatého Mikuláše v Boleticích, jednoho z mála symbolů rozsáhlé oblasti s tajemnou až temnou minulostí, zdobí obálku nové knihy z ediční řady „Seidelova Šumava“. Její název „Boleticko – krajina zapomenuté Šumavy“ dává tušit, že putování přinese mnohá překvapení. Málokteré území totiž poznamenalo tolik různorodých jizev! Mnohé zůstaly nezhojené, navíc řada z nich je očím veřejnosti stále utajena. A duše rozstřílená na cedník.
  Alena Binterová, Foto: Museum Fotoateliér Seidel
  13. Říjen 2021 - 10:55
 • Hrdinové dneška? Senioři v domovech

  Přežít, a neumřít steskem! Pandemie a koronavirus změnily život v domovech pro seniory. Každodennost tu ovlivňovaly zákazy návštěv, komunikace s příbuznými přes internet, streamování různých terapií, povinná registrace k návštěvám nebo potkávání se pouze přes sklo. Jak to fungovalo v jednom takovém zařízení, popisuje redaktor Pavel Pechoušek
  Pavel Pechoušek
  21. Září 2021 - 10:34
 • Žádné háknkrojcy, ale ušlechtilá svastika

  „Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti a bližním.“ Tak zní současný slib členů a členek organizace Junák – český skaut.“ V roce 1989 ho skládal v tehdejším znění Michael Kučera z Tábora. Bylo mu dvacet let a už byl mezi skauty znám jako pečlivý sběratel.
  Josef Musil Foto: Milan Havlík
  31. Srpen 2021 - 10:36
 • Šumavské zvěstování víry kosecké

  Žnec na louce a skupina přihlížejících. Takový název má unikátní série fotografií dochovaná v českokrumlovském Museu Fotoateliér Seidel, která pochází z roku 1935. Lze ji najít v muzejní fotobance pod heslem Mlynářovice. Tradice závodů v kosení trávy pokračuje v této šumavské obci i letos.
  Alena Binterová, Foto: Václav Pancer – ČTK
  03. Červenec 2021 - 14:21
 • Chodil s morem do kostela, sousedé ho udali

  Epidemie v Českých Budějovicích? Středověký obyvatel města by odvětil, že to není nic zvláštního. Nynější covid-19 je z historického hlediska jedinečný jen v tom, jak širokou má publicitu. Zprávy o něm pomaloučku rozšiřují i spisový materiál Státního okresního archivu České Budějovice. Jenomže spolu s těmito zprávami je tam šest kilometrů spisů z dějin jihočeské metropole a v nich informace o mnoha epidemiích, které kdy sužovaly město. Povídáme si o nich s vedoucím archivu Danielem Kovářem.
  Josef Musil, Foto: Milan Havlík
  29. Duben 2021 - 13:26
 • Plzeňský klenot v novém lesku

  Už v červnu se plzeňská katedrála sv. Bartoloměje znovu otevře věřícím. Omládla nejen dominanta města, ale i poklad uvnitř – zdejší madona, královna nebes, od středověku charakterizovaná jako krásnější než slunce. Restaurátoři objevili artefakty z druhé světové války i obraz žida, který vyjadřoval, jak ochotně městští radní platili umělcům za objednané zakázky.
  GABRIELA ŠPALKOVÁ, FOTO: Zdeněk Vaiz
  15. Duben 2021 - 09:36